همراهان آوین

همراهان آوین متخصصانی هستند در رشته های مختلف علمی و مدیریتی؛ از بازاریابی و استراتژی و آی تی گرفته تا آمار و روانشناسی و نشانه شناسی و ... . ما برای یافتن بهترین ها، سرمایه گذاری های عظیمی کرده ایم. برای ما نه مدارک دانشگاهی بلکه شیوه های تفکر و ارزش های هویتی اهمیت اساسی دارند. تست ها و مصاحبه های عمقی آوین نه تنها تخصص و تجربه متقاضیان همکاری را به چالش می کشند، بلکه با یافتن تیپ های شخصیتی و ارزشیِ متناسب با پروفایل های تعریف شده آوین، تمایزات مد نظر ما را عمق ...