مشاوره بازاریابی

شناخت دقیق رفتار مصرف کنندگان، اولین و اساسی ترین گام در حل مشکلات هر کسب و کار است. بدون درک مصرف کنندگان، هر تصمیم و اقدامی بی شک عقیم و ناتوان از ایجاد پیشرفتی چشم گیر و پایدار خواهد بود. رویکرد ده وجهی آوین به روز ترین دست آورد های علوم بین رشته ای را در ترکیب با تجارب اصیل هر کسب و کار به کار می گیرد تا بینش هایی دقیق و حیاتی از رفتار مصرف کنندگان استخراج نماید. معماری ابداعی آوین نیز، ریشه های رفتاری مصرف کنندگان را در شش بعد مورد کاوش قرار می دهد تا کامل ترین، واقعی ترین و سریع ترین شناخت از مصرف کنندگان را در دسترس قرار دهد: نهان ترین و اساسی ترین لایه های ذهن، حافظه، قلب، روح، اندیشه و جریان زندگی مصرف کنندگان.

تغییرات شگرفی در لایه های زیرین جامعه ایرانی در حال روی دادن است که موفقیت هر کسب و کاری وابسته به درک این تغییرات و تعامل با آن ها است. حجم شدید رقابت، باز تعریف مکرر تعاملات مصرف کنندگان با پیشرفت فن آوری و ناکارآمدی ابزار های کهنه ترویجی و تبلیغاتی نیز، چالش هایی بی رحمانه را رویاروی تمامی کسب و کار های ایرانی قرار داده است. سطحی و بیگانه بودن اندیشه ورزی در حوزه بازاریابی نیز از دیگر سو، خود را به شکل هایی نظیر توسعه ضعیف محصولات و خدمات، ارتباطات بازاریابی پر هزینه و بی اثر و در نهایت خریدارانِ خسته از حجم انبوه محرک های بازاریابی بی معنا، نمایان نموده است.
کار آوین کاوشی است جسورانه و مبتکرانه در سطوح زیرین اندیشه های مصرف کنندگان. به باور ما، بازاریابی به عنوان یک ابزار تکنیکی و یک وظیفه کاربردی؛ در حال زوال و از دست دادن اثربخشی خود است. در حالی که تحقیقات بینش مند در حوزه رفتار مصرف کننده، دورنمایی وسیع و با معنا برای دسترسی و درگیر نمودن مصرف کنندگان و خلق ارزش و رشد پایدار مهیا می سازد. راهکار های آوین در حوزه رفتار مصرف کننده، بینش هایی هم راستا با زیرساخت ها و اقتضائات بازارهای ایرانی و ناشی از ژرف نگری در تحقیقات میدانی ارائه می نمایند.
ما ذهن مصرف کنندگان را به روی شما می گشاییم و فرآیند های حافظه و خرد ورزی آنان را رمز گشایی می کنیم. ما با همکاری شما، جریان زندگی مصرف کنندگان را تشریح و قلب و روح آنان را قابل دستیابی می نماییم. تیم های متخصص ما با به خدمت گیری خلاق ترین روش های تحقیقاتی، پیشرفته ترین ابزار های علمی و سرآمد ترین نرم افزارهای تحلیلی، بینش هایی راهگشا در تصمیم گیری در دسترس قرار خواهند داد: بینش هایی یکپارچه با روح کسب و کار شما، اطمینان بخش و منبع خلق و عرضه معانی متمایز.

ادراکات ذهنی مصرف کننده پایه و اساس شناختِ اکتساب، مصرف و کنار گذاشتن محصولات و خدمات هستند. خدمات آوین با رمز گشایی نقشه های ذهنی مصرف کنندگان، کشف عوامل تاثیر گذار بر ادراکات مصرف کنندگان و کد گذاری متناسب ارتباطات بازاریابی، خلق و ارائه معانی متمایز، رشد پایدار و اثربخشی فعالیت های ترویجی را برای مشتریان خود به ارمغان می آورد.
ما در تحقیقات خود به بررسی جزئیات فرآیند ادراک مصرف کنندگان می پردازیم. فرآیندی که در طی آن مصرف کنندگان اطلاعات خامی را درباره برند ها، محصولات و خدمات شما به دست می آورند و با تحلیل و تفسیر این اطلاعات، معنای آن ها را درک می کنند. نتایج تحقیقات ما پاسخ سوالاتی از جنس پرسش های زیر را برای شما مهیا می سازد:

 • مصرف کنندگان ما به چه اطلاعاتی توجه می کنند؟
 • اطلاعات دریافتی را چگونه تفسیر می کنند؟
 • کیفیت، ارزش و ریسک محصولات و خدمات ما و رقبای ما را چگونه درک می کنند؟
 • محصولات ما باید حاوی چه پیام، محتوا، بسته بندی، رنگ، چیدمان، تبلیغات، قیمت و ... باشند؟
 • ...
درک این که مصرف کنندگان چگونه می آموزند و به یاد می آورند، برای کسب موفقیت در فعالیت های بازاریابی اهمیتی اساسی دارد. پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه یاد می گیرند و چه چیز هایی را به خاطر می آورند، مستلزم در اختیار داشتن دانش به روز و تخصصی عمیقی است. بینش های آوین پاسخ را متناسب با خصوصیات ویژه هر محصول و هر بخش از مصرف کنندگان در اختیار مشتریان قرار می دهد.
ما در تحقیقات خود به بررسی جزئیات فرآیند یادگیری و تجربیات مصرف کنندگان می پردازیم. ما نحوه ذخیره سازی اطلاعات در حافظه مصرف کنندگان شما را تحلیل می کنیم و بهترین شیوه های آموزش و طراحی تجربیات خرید و مصرف را در اختیار شما قرار می دهیم.
نتایج تحقیقات ما پاسخ سوالاتی از جنس پرسش های زیر را برای شما مهیا می سازد:

 • چگونه می توانیم به مصرف کنندگان خود آموزش دهیم و مزایای محصولات و خدمات خود را در حافظه آنان ثبت کنیم؟
 • چگونه محصولات و خدمات خود را با نیاز های آنان مرتبط سازیم؟
 • تصویر مطلوب برند خود را چگونه در حافظه آنان ثبت کنیم؟ با چه ویژگی ها و تمایزاتی؟
 • چه تجاربی را در کدام راستا می توانیم برای آنان خلق کنیم؟
 • چگونه آن ها را با محصولات و خدمات خود درگیر کنیم و همراهانی وفادار به دست آوریم؟
 • ...چرا مصرف کنندگان، برند، تجربه، خدمت و یا محصولی خاص را انتخاب، خرید و مصرف می کنند؟ این پرسش در مرکز تحقیقات رفتار مصرف کننده قرار دارد. تحقیقات آوین ساخت های رفتاری مصرف کنندگان را می شکافد تا دلایل رفتاری آنان را کشف نماید و بینش هایی برای درک انگیزه ها، نیاز ها و ارزش های واقعی مصرف کنندگان و دلالت های کاربردی آن ها ارائه نماید.
ما در تحقیقات خود به بررسی دلایل و انگیزه های آشکار و پنهان مصرف کنندگان برای خرید و مصرف محصولات و خدمات شما می پردازیم. ما ارزش های مرتبط با رفتار مصرف کنندگان را تحلیل می کنیم و شیوه های انطباق با این ارزش ها و تاثیر گذاری بر آن ها را در اختیار شما قرار می دهیم.
نتایج تحقیقات ما پاسخ سوالاتی از جنس پرسش های زیر را برای شما مهیا می سازد:

 • معنای مصرفِ گروه های هدف ما چیست و چرا محصول، خدمت یا برندی خاص را خریداری می کنند؟
 • اهداف، نیاز ها، خواست ها و ارزش های آشکار و پنهان مصرف کنندگان ما کدامند؟
 • ما چگونه خواهیم توانست این نیاز ها را به بهترین شکل بر طرف سازیم؟
 • ...درک ادراکات مربوط به مفهوم خویشتن، جهان اجتماعی و روابط میان خود و دیگران، از جمله مهم ترین دغدغه های تحقیقات رفتار مصرف کننده است. کشف خویشتن مصرف کنندگان، نقشی اساسی در تشریح و پیش بینی رفتار مصرف کنندگان دارد.ما روش های خرید و مصرف وابسته به تعریف خویشتن و ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان را شناسایی و روابط میان دغدغه های هویتی، نقش های اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و جنبه های گوناگون اهداف و ادراکات شخصی در رفتار مصرف کننده را استخراج می نماییم.
ما در تحقیقات خود به بررسی دید مصرف کنندگان نسبت به خود می پردازیم و تاثیر این دید را بر رفتار ها، خواسته ها و خرید های مصرف کنندگان تحلیل می کنیم. ما با تحقیقات عمیق خود، پروفایل های شخصیتی و الگو های درک خویشتن مصرف کنندگان را در اختیار شما قرار می دهیم.
نتایج تحقیقات ما پاسخ سوالاتی از جنس پرسش های زیر را برای شما مهیا می سازد:

 • هویت، خویشتن و شخصیت مصرف کنندگان ما دارای چه ویژگی هایی است؟
 • خویشتن مطلوب آنان چگونه تعریف می شود؟
 • محصولات، خدمات و برند های ما چگونه می توانند خویشتن مصرف کنندگان را تقویت نمایند؟
 • ما می خواهیم نماد کدام گروه های اجتماعی، با چه تعریفی باشیم؟ به وسیله چه روش هایی؟
 • ...مصرف کنندگان هر روز تصمیمات متعدد و متنوعی اتخاذ می کنند. انتخاب برخی از محصولات و برند ها ساده و برخی از انتخاب ها نیازمند جستجوی طولانی مدت اطلاعات و مستلزم تصمیم گیری های دشوار هستند. تحقیقات آوین ابعاد عاطفی، اعتقادی و تمایلات رفتاری نگرش های مصرف کنندگان را استخراج می کند و بینش هایی اساسی برای تغییر نگرش مصرف کنندگان و هدایت تصمیم های آنان مهیا می سازد.
ما در تحقیقات خود، نقشه های ارزیابی و تصمیم گیری مصرف کنندگان را بررسی می کنیم. ما با تحقیقات خود، اثربخش ترین نگرش های ممکن در مصرف کنندگان شما را استخراج می کنیم و طراحی فرآیند تغییر نگرش های کنونی آن ها را در اختیار شما قرار می دهیم.
نتایج تحقیقات ما پاسخ سوالاتی از جنس پرسش های زیر را برای شما مهیا می سازد:

 • مصرف کنندگان ما با چه تصمیمات و ارزیابی هایی رو به رو هستند و چگونه از عهده این تصمیمات و ارزیابی ها بر می آیند؟
 • مصرف کنندگان چگونه کیفیت محصولات، خدمات و پیام های ما را ارزیابی می کنند؟ با استفاده از چه قواعدی؟
 • کدام نگرش ها به تصمیم گیری ها و ارزیابی های آنان جهت می دهد؟ کدام باور ها، عواطف و تمایلات رفتاری؟ چگونه می توان این نگرش ها را تغییر داد؟
 • ...امروزه رقابت کسب و کار های گوناگون نه تنها بر اساس میزان ارضای نیاز های مشتریان و خلق تجربیات متمایز بلکه بر حول محور هم راستا بودن با سبک زندگی مشتریان هدف، تاثیر گذاری بر سبک زندگی و در نهایت خلق و انتقال سبکی متمایز و با معنا از زندگی می گردد. تحقیقات آوین جنبه های گوناگون سبک زندگی مصرف کنندگان، عوامل کلیدی و اثر گذار بر سبک های زندگی و روند های آینده سبک زندگی ایرانی را در اختیار مشتریان قرار می دهد و روحی تازه به تحقیقات آماری گوناگون می دمد.
ما در تحقیقات خود، تاثیر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی مصرف کنندگان بر سبک زندگی آنان را بررسی می کنیم. ما با تحقیقات خود، سبک زندگی و شیوه های مصرفی که برند ها و محصولاتتان می توانند برای مصرف کنندگان خلق کنند را در اختیار شما قرار می دهیم.
نتایج تحقیقات ما پاسخ سوالاتی از جنس پرسش های زیر را برای شما مهیا می سازد:

 • رابطه محصولات و خدمات ما با سبک های زندگی مصرف کنندگان چیست؟
 • هر سبک زندگی منعکس کننده چه معانی آشکار و پنهانی است و چه رابطه ای با مفهوم مصرف دارد؟
 • چگونه می توان از سبک زندگی و جمعیت شناسی روانی برای بخشبندی بازار استفاده نمود؟
 • چگونه می توان با یک سبک زندگی همراستا بود و معانی و تجربیات تازه ای به آن افزود؟
 • ...