در جریان زندگی مصرف کننده

امروزه رقابت کسب و کار های گوناگون نه تنها بر اساس میزان ارضای نیاز های مشتریان و خلق تجربیات متمایز بلکه بر حول محور هم راستا بودن با سبک زندگی مشتریان هدف، تاثیر گذاری بر سبک زندگی و در نهایت خلق و انتقال سبکی متمایز و با معنا از زندگی می گردد. تحقیقات آوین جنبه های گوناگون سبک زندگی مصرف کنندگان، عوامل کلیدی و اثر گذار بر سبک های زندگی و روند های آینده سبک زندگی ایرانی را در اختیار مشتریان قرار می دهد و روحی تازه به تحقیقات آماری گوناگون می دمد.

اهمیت روز افزون سبک زندگی مصرف کنندگان و تاثیر آن بر رفتار های خرید و مصرف محصولات و خدمات، بر کسی پوشیده نیست. سبک زندگی نمایانگر روشی الگو مند است که مصرف کنندگان از طریق آن محصولات، فعالیت ها و منابع گوناگون را با یکدیگر متناسب می سازند.
ما با کشف علایق مرکزی و اساسی سبک های زندگی گوناگون و جنبه های گوناگون جمعیت شناسی روانی مصرف کنندگان، بینش هایی اساسی برای تعریف ویژگی های مصرف کنندگان هدف در اختیار شما قرار می دهیم. تحقیقات ما همچنین، شیوه های ارتباط گیری با مصرف کنندگان، جایگاه یابی محصولات و خدمات و شیوه های متمایز خلق و انتقال تجارب بدیع و معانی متمایز را برای شما مهیا می سازد.

ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های نظری که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده است. این بینش ها در کوتاه ترین زمان ممکن، آخرین رهیافت های علمی جهانی و ملی را در اختیار شما قرار می دهند و مفاهیم نظری پیچیده را در ساده ترین شیوه های ممکن آموزش می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.


سبک زندگی و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده

سبک زندگی به معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه یا جامعه است. سبک های زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه ها در هر چیزی را در بر می گیرند. موسیقی عامه، تلویزیون و آگهی ها، همگی تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می کنند. ...

جمعیت شناسی روانی و سبک زندگی

جمعیت شناسی روانی یک تکنیک عملیاتی برای سنجش سبک های زندگی است. این تکنیک در مقایسه با سنجه های جمعیت شناسی (دموگرافیک)، رفتاری و اقتصاد اجتماعی، جامع تر و فراگیر تر است. در شکل زیر می توانید تفاوت های کلی در سنجه های جمعیت شناسی و جمعیت شناسی ...

جمعیت شناسی روانی با سنجه های AIO

فعالیت ها، علایق و عقاید، یکی از روش های بخش بندی بازار از طریق علوم روان شناختی است. AIO اساسا برای تعریف ویژگی های شخصی و روان شناختی مصرف کنندگان استفاده می شود. این روش برای بازاریابان مشخص می کند که مصرف کننده به چه چیزی علاقه دارد و افکار خود را چگونه به مرحله عمل می رساند. ...


ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های عملی که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده اند. این بینش ها با ارائه انواع گزارش ها، نتایج تحقیقات، روش های تحقیق، پرسشنامه ها، سنجه ها و مقالاتی کاربردی از دانش تراز اول جهانی و ملی، کاربرد های عملی دانش رفتار مصرف کننده را در اختیار شما قرار می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.


کاربرد های مطالعه سبک زندگی در بازاریابی

امروزه بسیاری از محصولات، منطبق و مبتنی بر سبک زندگی مصرف کنندگان هستند. محصولاتی که سبکی از نگرش و دیدگاه کاربران بالقوه را به تصویر می کشند. همین امر بازاریابان را وادار می کند تا پیش از طراحی استراتژی های بازاریابی، برای رسیدن به بازارهای هدف، ارتباطی منسجم بین محصولاتشان ...

سبک زندگی مصرف کننده و خوشه های محصولی

محصولات برای انتقال اطلاعات اجتماعی اهمیت فراوانی دارند. مزیت بی بدیل بهره گیری از تحقیقات سبک زندگی در ویژگی های خاص الگو های مصرف نهفته است. محصولات و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان در اصل دارای ارتباطاتی تنگاتنگ با یکدیگرند. مفهوم سبک زندگی ...

مولفه های سنجه AIO

فعالیت ها، علایق و عقاید یکی از روش های بخش بندی بازار از طریق علوم روان شناختی است. AIO اساسا برای تعریف ویژگی های شخصی و روان شناختی مصرف کنندگان استفاده می شود. این روش برای بازاریابان مشخص می کند که مصرف کننده به چه چیزی علاقه دارد و افکار خود را چگونه به مرحله ...


سبک زندگی واژه ای پر کاربرد برای تشریح رفتار های پیچیده مصرف کنندگان است. سبک زندگی در تعریفی ساده عبارت است از شیوه ی زندگی افراد؛ شامل فعالیت ها، علایق، نگرش ها، الگو های مصرف و انتظارات. سبک های زندگی از عوامل متعددی نظیر عناصر جمعیت شناسی، طبقه اجتماعی، گروه های مرجع، خانواده و ... تاثیر می پذیرند.

محصولات و خدمات شما چه جایگاهی در زندگی مصرف کنندگان دارد و چه تاثیری بر سبک زندگی آنان می گذارد؟
تحقیقات ما جنبه های گوناگون الگو های مصرف و جمعیت شناسی روانی مصرف کنندگان را مورد کاوش قرار می دهد تا شیوه های تقویت و یا تغییر سبک زندگی آنان را برای شما روشن سازد. لیست زیر بخشی از نتایج تحقیقات ما را نشان می دهد که بر حسب ویژگی های خاص هر برند، محصول یا خدمت به شما ارائه می گردند:

 • ردیابی تغییرات در اولویت های اجتماعی
 • کشف نمادگری بیانی متمایز کننده گروه های سبک زندگی
 • کشف الگو های مصرف و فرهنگ موقعیت
 • کشف الگو های مصرف مرتبط با نگرش های مصرف کنندگان
 • ارزیابی انطباق فعالیت های بازاریابی و محصولات با سبک زندگی و الگو های مصرف هدف
 • ترکیب متغیر های جمعیت شناسی روانی با ترجیحات سبک زندگی
 • تدوین پروفایل های سبک زندگی مصرف کنندگان هدف
 • تدوین پروفایل های اختصاصی محصول منطبق با الگو های مصرف و سبک زندگی
 • تدوین برنامه هدف گیری رفتاری
 • طراحی تجربیات خرید و مصرف در راستای تطابق با سبک زندگی هدف

تصمیماتی که مصرف کنندگان در مورد خرید، مصرف و تمایلات خود اتخاز می نمایند، می تواند سبک زندگی آن ها را متزلزل و یا تحکیم نماید. تفاوت های سبک زندگی و الگو های مصرف، یکی از مهم ترین و پر کاربرد ترین پایه های بخش بندی بازار است. بازاریابان تفاوت های سبک های زندگی را از منظر های گوناگونی شناسایی و هدف گیری می نمایند.
تحقیقات سبک زندگی می توانند برای حل بسیاری از مشکلات بازاریابی به کار گرفته شوند. مواردی نظیر تعیین بازار هدف، جایگاه یابی یک برند، تعیین مکان زندگی گروه مورد نظر، تعیین روش های ارتباط گیری با گروه هدف و در نهایت کسب بینش هایی برای درک چرایی کنش های گروه هدف. کلید بازاریابی بر اساس سبک زندگی درک تناسب جنبه های گوناگون رفتار مصرف کننده است. این درک منجر به تعریف صحیح محصولات و خدمات متناسب با سبک زندگی انتخابی می گردد.
لیست زیر برخی از کاربرد های تحقیقات سبک زندگی را نمایان می سازد. با بهره گیری از این کاربرد ها، امکان خلق معانی و تجربیات بدیع برای مصرف کنندگان هدف، برای شما محقق می گردد:

 • طراحی استراتژی های اساسی بخشبندی بازار
 • خلق معانی نمادین متمایز برای گروه های سبک زندگی
 • انطباق محصولات، خدمات و تجربیات مصرف کننده با الگو های مصرف و سبک های زندگی مطلوب
 • جایگاه یابی کارآمد محصولات و خدمات
 • طراحی شخصیت منحصر به فرد برند
 • بخشبندی عمومی بازار بر اساس مولفه های جمعیت شناسی روانی و سبک زندگی
 • بخشبندی اختصاصی بازار بر اساس محصولات و دسته های محصولی
 • طراحی خوشه های محصولی
 • انتقال اثربخش ویژگی های برند ها، محصولات، خدمات و ...
 • تقویت سبک های زندگی هدف با استفاده از خلق تجربیات نو
 • بازاریابی مسائل اجتماعی و سیاسی
 • هدف گیری رفتاری مصرف کنندگان با استفاده از فن آوری های ردیابی نوین