در حافظه مصرف کننده

درک این که مصرف کنندگان چگونه می آموزند و به یاد می آورند، برای کسب موفقیت در فعالیت های بازاریابی اهمیتی اساسی دارد. پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه یاد می گیرند و چه چیز هایی را به خاطر می آورند، مستلزم در اختیار داشتن دانش به روز و تخصصی عمیقی است. بینش های آوین، پاسخ را متناسب با خصوصیات ویژه هر محصول و هر بخش از مصرف کنندگان در اختیار مشتریان قرار می دهد.

یادگیری یک فرآیند بی وقفه است؛ دانش ما با در معرض محرک های جدید قرار گرفتن و دریافت و تحلیل نتایج اقدامات و تجربیات خود و دیگران، به طور مداوم در حال تغییر است. هرچند به دلیل ساختار و محدودیت های عملکردی حافظه، بخش عظیمی از این اطلاعات بی استفاده می ماند و فراموش می شود. ما برای شما روشن می سازیم که فرآیند کسب دانش و تجربه در زمینه خرید و مصرف محصولات شما چگونه روی می دهد و چگونه به رفتار های آتی مصرف کنندگان جهت دهی می کند.
ما معتقدیم امروزه ارزش اقتصادی متمایز بیش از آن که تحت تاثیر کیفیت محصولات و ارائه خدمات باشد، بر مبنای درگیر نمودن مصرف کنندگان به روشی به یاد ماندنی، خلق می شود. فرآیندی که تجربه ای متمایز و دلنشین برای مصرف کنندگان خلق می نماید و یا حتی جاه طلبانه تر؛ آن ها را در طی تجربیاتی دگرگون می سازد.

ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های نظری که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده است. این بینش ها در کوتاه ترین زمان ممکن، آخرین رهیافت های علمی جهانی و ملی را در اختیار شما قرار می دهند و مفاهیم نظری پیچیده را در ساده ترین شیوه های ممکن آموزش می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.


یادگیری مصرف کننده چیست؟

مصرف کنندگان در زندگی روزمره خود، عقاید گوناگونی را در مورد جهان اطراف خود و شیوه کارکرد و قوانین روزگار به کار می بندند. اما مصرف کنندگان چگونه قوانین و قواعد خرید و مصرف را می آموزند؟ ما هنگام رویارویی با مفهوم یادگیری، به سادگی معنای آن را متوجه می شویم ا

انواع یادگیری: مصرف کنندگان چگونه می آموزند؟

مصرف کنندگان می توانند با استفاده از توصیفات و توضیحات دیگران بیاموزند. این شیوه، روشی بسیار اثربخش برای یادگیری است و شامل گوش دادن، مشاهده کردن و به خاطر آوردن مسائلی است که دیگران با ما در میان می گذارند. والدین، معلمان، کتاب ها، دوستان، تلوزیون، بیلبورد ها، نشریات، کارشناسان فروش،

نظریه شرطی سازی واکنشی: چگونه می توان ناخودآگاه مصرف کنندگان را آموزش داد؟

شرطی سازی واکنشی (کلاسیک) و کنشی (فعال)، دو نظریه پرکاربرد در یادگیری رفتاری هستند. هر دو نظریه، رویکردی رفتار گرا نسبت به یادگیری دارند. در این رویکرد، مصرف کنندگان در تعامل با محیط، کنش ها و واکنش هایی را از خود بروز می دهند و محیط، نتایج تجربیات مصرف کنندگان (مانند


ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های عملی که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده اند. این بینش ها با ارائه انواع گزارش ها، نتایج تحقیقات، روش های تحقیق، پرسشنامه ها، سنجه ها و مقالاتی کاربردی از دانش تراز اول جهانی و ملی، کاربرد های عملی دانش رفتار مصرف کننده را در اختیار شما قرار می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.


سود آور ترین ارزش پیشنهادی به مصرف کننده چیست؟

ما معنقدیم امروزه ارزش اقتصادی متمایز، بیش از آن که تحت تاثیر کیفیت محصولات و ارائه خدمات باشد، بر مبنای درگیر نمودن مصرف کنندگان به روشی به یاد ماندنی، خلق می شود. فرآیندی که تجربه ای متمایز و دلنشین برای مصرف کنندگان خلق می نماید و یا حتی جاه طلبانه تر؛ آن ها را در طی تجربیاتی دگرگون می سازد.

مصرف برنامه ریزی شده و شکاف در آرزومندی مصرف کنندگان ایرانی

تجربیات مصرفِ برنامه ریزی شده، شامل جست و جوی پیش از خریدی می شوند که در پاسخ به یک مشکل و یا یک میل روی می دهد. این نوع از مصرف همچنین می تواند شامل احساسات، تصاویر احساسی و اندیشه هایی شود که رویداد مورد نظر را تحت تاثیر قرار می دهند.

نوع شناسی تجربیات مصرف کننده: تفاوت تجربیات در چیست؟

مصرف کنندگان در طول زندگی روزمره خود تجربیات فراوانی به دست می آورند و اغلب تلاش می کنند از این تجربیات درس بگیرند. گاهی افراد، چیز ها را به سادگی در گروه های مشابه قرار می دهند اما در برخی مواقع، تجربه چنان منحصر به فرد و یا محصول چنان متفاوت است که با هیچ دسته ای تطابق نمی یابد.


از منظر روان شناسی، یادگیری به معنای تغییری نسبتا دائمی در رفتار است که به وسیله تجربه روی می دهد. یادگیری افراد همیشه به طور مستقیم روی نمی دهد؛ ما می توانیم با مشاهده روی داد هایی که بر اطرفیان مان اثر گذار است، بیاموزیم و یا حتی زمانی که نمی خواهیم، به طور ناخودآگاه روی دهد.
دانش نتیجه فرآیند یادگیری است و به نوبه خود ادراکات و تجارب آینده ما را تحت تاثیر قرار می دهد. مصرف کنندگان باور های فراوانی در مورد جهان و نحوه کارکرد آن دارند، اما چگونه قواعد خرید و مصرف را می آموزند و چگونه اطلاعات برند ها و محصولات را در حافظه خود ذخیره می کنند؟

مدل یادگیری مصرف کننده، فرآیند یادگیری را تشریح می کند. هنگامی که مصرف کنندگان در معرض وقایعی قرار می گیرند که نیازمند توضیح و تشریح است، جستجویی را در تجربیات قبلی و باور های کنونی خود آغاز می کنند تا بتوانند تبیینی برای واقعه به دست آورند. در معرض حقایق قرار گیری، کدگذاری حقایق و یکپارچه سازی آن ها با اعتقادات پیشین، وابسته است به آشنایی آن ها با مفاهیم و موقعیت های مشابه، انگیزه ای که نسبت به یادگیری دارند و ویژگی های محیط اطلاعاتی.
تحقیقات ما تمامی وجوه فرآیند یادگیری مصرف کنندگان را پوشش می دهد تا بهترین شیوه های اثر گذاری بر حافظه آنان را در اختیار شما قرار دهد. لیست زیر بخشی از نتایج تحقیقات ما را نشان می دهد که بر حسب ویژگی های خاص هر برند، محصول یا خدمت به شما ارائه می گردند:

 • نقشه های تداعی های آموخته شده مصرف کنندگان
 • مدل های اختصاصی سازی شده روابط محصول، خدمات، برند و ... با تداعی های آموخته شده
 • مدل های اختصاصی سازی شده ارتباطات محرک-پاسخ
 • نقشه های یادگیری رفتاری مصرف کنندگان
 • سنجش میزان کنترل سیستم های خودکار با استفاده از نشانه های حسی
 • سنجش میزان ارتباط ادراک شده بین یک محصول، خدمت، برند و ... با نیاز های مصرف کننده
 • تحلیل پتانسیل های تعمیم اثربخش محرک های بازاریابی
 • تعیین موثر ترین شیوه های تقویت با استفاده از شرطی سازی کنشی
 • تعیین موثر ترین شیوه های استفاده از فرآیند های ذهنی یادگیری
 • سنجش سطح جذابیت الگو های یادگیری برای مصرف کنندگان هدف
 • تحلیل ترکیب بندی و سنجش یکپارچگی حافظه بیرونی و درونی
 • کشف شیوه های غالب پردازش اطلاعات
 • ردیابی چارچوب های شناختی و سیستم های سازماندهی اطلاعات
 • مدل های اختصاصی سازی شده فعال سازی حافظه در گروه های هدف
 • سنجش ترجیحات زیباشناسانه و شاخص حسرت گذشته
 • سنجش میزان بازشناسی و یادآوری
 • سنجش سطح انگیزش عاطفی برای بازشناسی و یادآوری
 • سنجش میزان باور پیام های بازاریابی
 • آسیب شناسی تجربیات خرید و مصرف فعلی
 • بررسی و استخراج المان های متمایز ساز تجربیات
 • تشخیص محدودیت های حافظه و استراتژی های ساده سازی فعال

اصول اساسی یادگیری، زیر بنای بسیاری از ارزیابی های مصرف کنندگان و تصمیم گیری های خرید است. از این رو بازاریابان سعی می کنند در مورد محصولات، ویژگی های محصولات و منافع محصولات، به مصرف کنندگان آموزش دهند. استراتژی های بازاریابی بر مبنای ارتباط با مصرف کنندگان طرح ریزی می شوند و بازاریابان تلاش دارند ارتباطات آن ها مورد توجه قرار گیرند، باور شوند، به خاطر سپرده شوند و به یاد آیند.
برای بازاریابان، دلیل اصلی اهمیت پی بردن به فرآیند های یادگیری مصرف کنندگان، آموزش به آن ها، اثبات بهترین بودن برند خود و ایجاد وفاداری در مصرف کنندگان است.
لیست زیر برخی از کاربرد های بررسی فرآیند های حافظه و تجربیات مصرف کنندگان را معرفی می کند. این کاربرد ها، نمایانگر اثربخش ترین فرآیند های خلق برند های پایدار و طراحی تجربیات خرید و مصرف متمایزند:

 • کنترل سیستم های خودکار حافظه با استفاده از نشانه های حسی
 • خلق تصویر متمایز برند
 • طراحی ارتباطات ادراک شده میان محصولات و نیاز ها
 • ایجاد معانی نمادین برای محصولات و برند ها و افزایش ماندگاری مفاهیم و تصاویر در حافظه
 • افزایش ارزش ویژه برند با ایجاد تداعی های مثبت قوی برای برند در حافظه
 • کاهش استهلاک تبلیغاتی
 • همراه نمودن محصولات با تداعی های مثبت مطلوب
 • تعمیم محرک های بازاریابی
 • تقویت یادگیری مصرف کننده با استفاده از اصول تقویت
 • جهت دهی به فرآیند های ذهنی پردازش اطلاعات
 • استفاده از تجربیات نیابتی برای آموزش مصرف کنندگان
 • افزایش میزان یادآوری و بازشناسی با استفاده از الگو سازی
 • طراحی اثربخش محرک های ورودی حافظه و شیوه های بازیابی و کدگذاری اطلاعات
 • طراحی نشانه های مناسب در جهت تقویت بازیابی اطلاعات توسط مصرف کنندگان
 • طراحی تجربیات خرید و مصرف ماندگار
 • طراحی تجربیات سیال و دگرگون ساز
 • افزایش وفاداری مصرف کنندگان با بهره گیری از تداعی ها و ارتباطات پایدار در حافظه