در ذهن مصرف کننده

ادراک ذهنی مصرف کننده، پایه و اساس شناختِ اکتساب، مصرف و کنار گذاشتن محصولات و خدمات هستند. خدمات آوین با رمز گشایی نقشه های ذهنی مصرف کنندگان، کشف عوامل تاثیر گذار بر ادراک آن ها و کد گذاری متناسب ارتباطات بازاریابی، خلق و ارائه معانی متمایز، رشد پایدار و اثربخشی فعالیت های ترویجی را برای مشتریان ما به ارمغان می آورد.

میلیون ها گیرنده حسی، تغییرات درون بدن و بیرون از آن را تشخیص می دهند. علاوه بر این، یاخته های عصبی داخل مغز به طور انفرادی و گروهی، اطلاعات دریافتی را سازماندهی می کنند و شبکه هایی را تشکیل می دهند که اطلاعات گوناگون را پردازش می کنند. ادراک ذهنی در موجز ترین تعریف "یک فرآیند معنابخشی به محرک های حسی است". کنش ها و واکنش های افراد بر اساس ادراک آنان صورت می گیرد؛ روشی که جهان اطراف خود را می فهمند و تفسیر می کنند.
نماد های مورد استفاده در زبان و نوشتار، در تمامی فرم های ارتباطات بازاریابی، با ارجاع به ادراک است که معنایی مستحکم می یابند. بنابراین، به روشی بسیار ابتدایی و ساده، ادراک زمینه ساز به وجود آمدن ترجیحات است؛ ترجیحاتی که آوین با استفاده از تیم های تحقیقاتی، نرم افزار ها و ابزار های کارآمد و دانش به روز خود، آن ها را روشن می سازد.
زمانی که مصرف کنندگان شام را در رستوران های پدر خوب صرف می کنند یا کیف چرم مشهد را خریداری می کنند یا به موسیقی چارتار گوش می دهند یا به برخی از تبلیغات اینترنتی توجه می کنند و بقیه را نادیده می گیرند و یا هنگامی که ترجیح می دهند لوازم خانگی خود را از دیجی کالا تهیه کنند؛ در تمامی این حالات، آن ها ترجیحات حسیِ دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی و احساساتی را که بر دیگر احساسات غلبه دارند منعکس می کنند. البته که فرهنگ، خانواده، دوستان، انگیزه ها، تجربیات و بی شمار عوامل دیگر این ترجیحات احساسی را تحت تاثیر قرار می دهند.
ما در همراهی با مشتریان خود، به آن ها کمک می کنیم تا جهان ادراکی مصرف کنندگان را با دقتی بیش از آن چه تصور می کنند، کشف نمایند. ما نقشه های ادراکی، ارزیابی و تصمیم گیری مصرف کنندگان را استخراج می کنیم و بینش هایی واقعی برای جهت دهی به استراتژی ها و فعالیت های بازاریابی اثر بخش ارائه می نماییم.

ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های نظری که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده است. این بینش ها در کوتاه ترین زمان ممکن، آخرین رهیافت های علمی جهانی و ملی را در اختیار شما قرار می دهند و مفاهیم نظری پیچیده را در ساده ترین شیوه های ممکن آموزش می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.

ویدئو: ماهیت ادراک بشر چیست؟

نیک دی یکی از همکاران شرکت Sand است که در زمینه ماهیت علمی آگاهی به تحقیق و اکتشاف می پردازند. او همچنین به عنوان فیلمساز و فیلمنامه نویسی چیره دست شناخته می شود. ...

گیرنده های حسی، محرک های احساسی و ادراک مصرف کننده

محرک های احساسی به عنوان ورودی فرآیند احساس عمل می نمایند. افراد محرک ها را به وسیله انواعی از "گیرنده های احساسی" تشخیص می دهند؛ این گیرنده ها اندام های ادراک هستند. اگرچه به احتمال قوی ما این گیرنده ها را حواس پنچگانه (بینایی، بویایی، شنیداری، چشایی و لامسه) تصور می کنیم ...

آغاز فرآیند ادراک مصرف کننده

فرآیند ادراک با در معرض محرک قرار گرفتن آغاز می شود. در معرض قرار گیری زمانی روی می دهد که افراد به طور تصادفی و یا با اراده قبلی و در راستای اهدافی خاص، با محرک های محیطی تماس برقرار می کنند. اگرچه تمامی محرک هایی که افراد در معرض آن ها قرار می گیرند، مورد توجه آن ها قرار نمی گیرند. ...

سطوح آگاهی مصرف کننده و تحلیل مقدماتی اطلاعات

ادراک با در معرض یک محرک قرار گرفتن آغاز می شود. منظور از در معرض قرار گرفتن این است که محرک در فاصله ای مناسب با دریافت کنندگان حسی قرار داشته باشد؛ به نحوی که امکان فعال شدن احساسات محقق شود. تحلیل مقدماتی اشاره دارد به بررسیِ هم زمان و پیش از خودآگهیِ ...


ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های عملی که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده اند. این بینش ها با ارائه انواع گزارش ها، نتایج تحقیقات، روش های تحقیق، پرسشنامه ها، سنجه ها و مقالاتی کاربردی از دانش تراز اول جهانی و ملی، کاربرد های عملی دانش رفتار مصرف کننده را در اختیار شما قرار می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.


ویدئو: ادراک چند حسی مصرف کننده؛ صنایع غذایی

پروفسور چارلز اسپنس، استاد دانشگاه آکسفورد در رشته روانشناسی تجربی است. او رهبری گروه تحقیقاتی CrossModal را بر عهده دارد که تحقیقات سرآمدی را در زمینه چگونگی یکپارچه سازی اطلاعات دریافتی از ...

نقش ادراکات مصرف کننده در بازاریابی

قضاوت های ادراکی، با توجهِ اختیاری نسبت به محرک های ادراکیِ موجود در دورنمای بازاریابی، آغاز می شوند. از طریق این توجه و در معرض قرار گیری منتخب است که مصرف کنندگان، تصاویری ابتدایی از برند ها، محصولات و ارتباطات بازاریابی ایجاد می کنند. مصرف کنندگان، استنتاج هایی ادراکی ...

آستانه های احساسی: مرز احساس مصرف کننده کجاست؟

احساسات نه به وسیله برخی از بخش های احساسی بلکه با تغییر در ورودی احساسی برانگیخته می شوند. چیزی که ما ادراک می کنیم، همین تفاوت ها در ورودی احساسی است. برخی از تفاوت ها در ورودی یا آستانه های احساسی، در بازاریابی اهمیت دارند؛ مانند آستانه مطلق و آستانه تشخیصی یا تفاوت های قابل توجه. ...

مصرف کنندگان چگونه کیفیت محصولات و خدمات را درک می کنند؟

کیفیت ادراک شده، همواره اقدامی مقدماتی و محوری در بازاریابی مصرف کننده و سازمان ها بوده است. کیفیت ادراک شده در مورد یک محصول یا یک خدمت، به عنوان قضاوتی همراه با ارزیابی نسبت به پیشتازی و ممتازیِ کلی یک شرکت در تامین منافع مطلوب، تعریف می شود. ...


احساس، پاسخ مستقیم و بلادرنگ حواس پنجگانه ما به محرک های حسی است. همانگونه که در مدل عمومی فرآیند ادراکی مشاهده می کنید؛ ادراک فرآیندی است که از طریق آن، افراد این حس ها را تحلیل، انتخاب، سازماندهی و تفسیر می کنند. ادراکِ حاصل از بینش های حسی، در میان افراد، گروه های اجتماعی و فرهنگ های مختلف متفاوت است.
ما اغلب متوجه نمی شویم که ادراک ما از جهان، تخمینی از واقعیت است که از طریق استنتاج های غیر مستقیم شکل می گیرد. تصور ما این است که تمامی افراد، موقعیت ها را مانند ما درک می کنند. اما تحقیقات علمی به خوبی نشان می دهند که ادراک، در میان افراد، گروه های اجتماعی و فرهنگ های مختلف متفاوت است. مصرف کنندگان شما چه درکی از آمیخته بازاریابی شما دارند و چگونه می توان این درک را تغییر داد؟

تحقیقات ادراکی ما بر سراسر فرآیند ادراکی مصرف کنندگان تمرکز می کند تا معنایی که آن ها از محرک های دریافتی درک می کنند را کشف نماید. لیست زیر بخشی از نتایج تحقیقات ما را نشان می دهد که بر حسب ویژگی های خاص هر برند، محصول یا خدمت به شما ارائه می گردند:

 • نقشه های ادراکی مصرف کنندگان
 • نقشه های تداعی های ذهنی مصرف کنندگان
 • مدل های اختصاصی سازی شده کیفیت، قیمت، ارزش و ریسک ادراک شده
 • مدل تفصیلی ادراک برند
 • کشف آستانه های حسی و ادراکی مصرف کنندگان هدف
 • تعیین میزان اختصاص فعالیت پردازش شده به یک محرک
 • ردیابی نقاط تمرکز کانونی مصرف کننده بر محرک های بازاریابی
 • شبیه سازی فرآیند های انتخاب ادراکی و ردیابی فیلتر های ادراکی
 • استخراج طرحواره های معنایی مصرف کنندگان
 • کشف فرآیند های فعال سازی و فراخوانی معنا
 • نقشه های ارزیابی محرک های بازاریابی
 • کشف پیکربندی روابط موجود بین محرک ها و دسته های موجود در حافظه مصرف کننده
 • کشف سوگیری های تفسیری مصرف کننده
 • آشکار سازی نشانه های ادراکی مورد استفاده توسط مصرف کنندگان
 • استخراج عناصر تقویت کننده تداعی های مطلوب در ذهن مصرف کننده

بخش بندی مصرف کنندگان، استفاده اثر بخش از ارتباطات بازاریابی، به کار گیری ابزار های تبلیغاتی اثر بخش، بسته بندی، طراحی محصولات، خلق محیط های جذاب ارائه خدمت، ایجاد برند هایی ماندگار و کسب وفاداری مشتریان و ...، همگی مبتنی بر درک و مدیریتِ عمیق و سطح بالای احساس و ادراک مصرف کننده است.
به این علت که مصرف کنندگان از اطلاعات به صورت منتخب (نه استفاده از تمامی اطلاعات) استفاده می کنند، بازاریابان می بایست مسائلی نظیر کیفیت ادراک شده، نقشه های ادراکی، ادراک برند، تصویر مکان سازنده محصول و ... را برای توسعه فهم خود از قضاوت های ادراکی مصرف کنندگان نسبت به یک پیشنهاد بازار خاص، مورد آزمون قرار دهند.
لیست زیر برخی از کاربرد های تحقیقات ادراکی را معرفی می کند. این کاربرد ها می بایست به عنوان محوری ترین مولفه های اثرگذاری بر مصرف کنندگان و پیشبرد فروش پایدار، مد نظر تمامی کسب و کار ها قرار گیرند:

 • طراحی تجربه حسی
 • برجسته سازی برند، محصولات، بسته بندی و ... نسبت به رقبا
 • افزایش جلب توجه مصرف کنندگان
 • همراستا سازی یک نام تجاری با یک احساس
 • افزایش جنبه های حسی، خیالی و عاطفی ارتباط محصول، برند، تبلیغات و ...
 • اتخاب اثربخش ترین نام، طراحی، بسته بندی، اندازه، چیدمان و ... محصول
 • بازاریابی حسی با تکیه بر کیفیت حسی برند، محصول، تبلیغات و ...
 • طراحی تجربه تماس اثربخش
 • طراحی محرک های بازاریابی بر اساس اصول آستانه های حسی
 • طراحی میزان تفاوت و تغییر کارآمد در قیمت، اندازه، بسته بندی و ... محصول
 • طراحی نشانه های معنایی متمایز
 • طراحی رسانه های تعاملی چند منظوره
 • طراحی برنامه های عبور از فیلتر های ادراکی
 • طراحی هوشمند نقاط توجه کانونی در محرک ها و پیام های بازاریابی
 • جایگاه یابی ادراکی برند، محصولات، خدمات و ...
 • طراحی و دستکاری ابر واقعیت ها