در روح مصرف کننده

درک ادراکات مربوط به مفهوم خویشتن، جهان اجتماعی و روابط میان خود و دیگران، از جمله مهم ترین دغدغه های تحقیقات رفتار مصرف کننده است. کشف خویشتن مصرف کنندگان، نقشی اساسی در تشریح و پیش بینی رفتار مصرف کنندگان دارد. ما روش های خرید و مصرف وابسته به تعریف خویشتن را شناسایی و روابط میان دغدغه های هویتی، نقش های اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و جنبه های گوناگون اهداف و ادراکات شخصی در رفتار مصرف کننده را استخراج می نماییم.

مفهوم خویشتن به معنای پیکربندی ساختارمند و هوشیار ادراک فرد نسبت به خود است؛ درکی که هر کس نسبت به خود دارد. این مفهوم ساختاری فعال و متغیر است که بر بسیاری از جنبه های درون فردی و فرآیند های ذهنی مصرف کنندگان، نظیر انگیزه ها و پردازش اطلاعات، اثر گذار است. مفهوم خویشتن و نگرش مصرف کننده نسبت به خود، خواست ها و اهداف او را سازماندهی می کنند.
اگرچه مفهوم خویشتن به علت تعدد نقش های فردی و تنوع فرهنگی و تاریخی، مبحثی پیچیده است اما روش های تحقیقاتی خلاقانه آوین در کنار کارآمد ترین ابزار های تحلیلی، عمیق ترین بینش ها را به مشتریان ارائه می کند. تحقیقات ما تجربیات و شرایط خاصی که ابعاد مطلوب شخصیت مصرف کننده را فعال می سازد مشخص می کند و استراتژی های بازاریابی هوشمندی را طراحی می نماید.

ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های نظری که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده است. این بینش ها در کوتاه ترین زمان ممکن، آخرین رهیافت های علمی جهانی و ملی را در اختیار شما قرار می دهند و مفاهیم نظری پیچیده را در ساده ترین شیوه های ممکن آموزش می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.در روح مصرف کننده چه می گذرد: ماهیت چند بعدی مفهوم خویشتن

خویشتن مصرف کننده مفهومی چند بعدی است. به این معنا که شامل مجموعه ای متنوع و متفاوت از تصاویر، فعالیت ها، اهداف، احساسات، نقش ها، ویژگی ها و ارزش ها است. روانشناسان علوم اجتماعی معتقدند که خویشتن و فردیت فرد، مجموعه ای است از ادراکات متنوع و در عین حال ...

در روح مصرف کننده چه می گذرد: نقش مصرف و جامعه در مفهوم خویشتن

رفتارِ فردی مصرف کننده به وسیله شیوه های گوناگون مصرف، عموما در جهت تقویت مفهوم خویشتن او سامان می یابند. مصرف و تنوع آن در حکم نماد ها و سمبل هایی هستند که خویشتن مصرف کننده را منعکس می کنند. خویشتن مصرف کننده با انتقال معانیِ (معانی مورد قبول جامعه) ...

ساخت های رفتاری و مفهوم خویشتن

اگر از افراد خواسته شود در مورد خود توضیحاتی ارائه کنند، مشاهده می شود که رفتار فرد ساختی است مشتمل بر عواملی که شاید ارتباط مستقیمی با خویشتن فرد نداشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است فرد خود را فردی عاشق هیجان و یا فردی بی خیال معرفی کند، اما نتواند آخرین باری که ...


ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های عملی که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده اند. این بینش ها با ارائه انواع گزارش ها، نتایج تحقیقات، روش های تحقیق، پرسشنامه ها، سنجه ها و مقالاتی کاربردی از دانش تراز اول جهانی و ملی، کاربرد های عملی دانش رفتار مصرف کننده را در اختیار شما قرار می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.


مصرف کنندگان درباره خود چه احساسی دارند؟

ارزیابی خود (پاسخ به این سوال که درباره خودت چه احساسی داری)، یکی از جنبه های مهم شخصیت است. ارزیابی خود، بر اهداف، انگیزه ها، تمایلات، استرس و شادی یا افسردگی ای که ما در موقعیت های مختلف تجربه می کنیم و همچنین بر انتخاب های ما اثرگذار است. اعتماد به نفس می تواند یکی ...

تفاوت های فرهنگی در رفتار مصرف کننده: خویشتن مستقل و خویشتن وابسته

شاید مفهوم خویشتن بیش از هر چیز، محصولِ تعاملات اجتماعی و فرهنگی در جامعه باشد. به همین دلیل، مفهوم خویشتن در فرهنگ های مختلف شکل های متفاوتی به خود می گیرد. حتی در درون یک جامعه نیز خرده فرهنگ ها و مصرف کنندگان مختلف، خویشتن های متفاوتی از خود بروز می دهند. ...

ویژگی های شخصیتی و رفتار مصرف کننده

ویژگی های شخصیتی، تفاوت افراد با یکدیگر را معنا می بخشند و این گونه فرض می شود که در طول زمان و در طی شرایط گوناگون، نسبتا پایدار هستند. آغاز طراحی تست های شخصیت بر اساس سنجش ویژگی های شخصیتی، به دوران جنگ جهانی اول باز می گردد. ثبات نسبی یکی از جنبه های ...


خویشتن مفهومی پویا، چند بعدی و متغیر است. مصرف کنندگان به طور روزمره با قرار گرفتن در نقش های اجتماعی متفاوت، داشتن حقوق و وظایف گوناگون و ... ادراک متفاوتی نسبت به خویشتن پیدا می کنند. این ادراک شامل مجموعه ای از تصاویر، فعالیت ها، اهداف، احساسات، نقش ها، ویژگی ها و ارزش های متنوع و متفاوت است که اساس نگرش های مصرف کنندگان نسبت به محصولات مختلف و دلایل خرید و مصرف آن ها را شکل می دهند.


چه ارتباطاتی میان جنبه های گوناگون خویشتن و شخصیت مصرف کنندگان با محصولات و خدمات شما وجود دارد؟
تحقیقات ما جنبه های گوناگون خویشتن و شخصیت مصرف کنندگان را مورد کاوش قرار می دهد تا بهترین راه های تعامل با مصرف کنندگان را در اختیار شما قرار دهد. لیست زیر بخشی از نتایج تحقیقات ما را نشان می دهد که بر حسب ویژگی های خاص هر برند، محصول یا خدمت به شما ارائه می گردند:

 • مدل اختصاصی سازی شده مفهوم خویشتن مصرف کنندگان هدف
 • استخراج شکاف های آرزومندی و تعیین خویشتن واقعی و خویشتن مطلوب مصرف کنندگان هدف
 • کشف فرآیند های مدیریت خویشتن
 • تشخیص ساختاری نقش های اجتماعی موثر در رفتار مصرف کننده
 • کشف و تفسیر نماد های تعامل گرایی
 • تحلیل "خویشتن در آینه"
 • سنجش میزان خود آگاهی، اعتماد به نفس، اتکا به خود، خود نگری و ... مصرف کنندگان هدف
 • تشخیص نقش مصرف در تعیین خویشتن ادراک شده
 • نقشه های شخصیتی عمومی بخش های بازار
 • پروفایل شخصیتی مصرف کنندگان هدف
 • تدوین پروفایل اطلاعات مصرف برای تعیین خویشن
 • کشف فرآیند های انطباق شناختی
 • کشف فرآیند های تعارضات شناختی
 • مدل اختصاصی سازی شده همسانی خود انگاره
 • بررسی سطوح خویشتن گسترده
 • استخراج پروفایل های جنسیتی
 • تحلیل نقش های جنسیتی و الگوها جدید تکامل خویشتن
 • تحلیل ارزیابی ذهنی مصرف کننده نسبت به خویشتن جنسیتی
 • سنجش تمرکز روانی بر بدن و ایده آل های زیبایی شناسی
 • اندازه گیری کمی صفت های شخصیتی
 • آسیب شناسی نقاط ضعف شخصیت برند

تحقیقات بازاریابی در پی کشف جنبه هایی از مفهوم خویشتن است که استفاده هایی در بازاریابی داشته باشند. درک ارتباطات میان این جنبه ها با محصولات و تصاویری که مصرف کنندگان از محصولات در ذهن دارند، یکی از وجوه اساسی تحقیقات رفتار مصرف کننده را در بر می گیرند.
هنر بازاریابی درک جنبه های گوناگون مفهوم خویشتن در رفتار مصرف کننده و کشف موقعیت ها و تجاربی است که ابعاد خاصی از مفهوم خویشتن را متبلور می سازند.
برای بازاریابان، ساخت های هویتی و شخصیتی، رابطه میان بروز جنبه های گوناگون شخصیت و رفتار مصرف را روشن می سازد. با کشف مرز های بروز شخصیت، بازاریابان قادر خواهند بود به نحوی هوشمند و موثر خدمات و محصولات خود را جایگاه یابی نمایند.
لیست زیر برخی از کاربرد های بررسی خویشتن و شخصیت مصرف کنندگان را نمایان می سازد. با بهره گیری از این کاربرد ها، امکان خلق معنا دار ترین و پایدارترین برند ها برای کسب و کار شما میسر خواهد شد:

 • تحریک و فعالسازی احساسات مثبت در مورد خود
 • تغییر نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات، خدمات، برند ها و ...
 • طراحی خویشتن آرمانی برای مصرف کنندگان
 • بازاریابی جبران شکاف آروزومندی
 • فعال سازی هویت های اجتماعی مطلوب
 • بازاریابی هویت و شکل دهی به خویشتن مصرف کنندگان
 • متناسب سازی محصولات با مفهوم خویشتن
 • طراحی محصولات منطبق بر هویت های جنسیتی توسعه یافته
 • طراحی استاندارد های جدید زیبایی شناختی
 • استفاده از هم افزایی شبکه ای در فعالیت ها و ارتباطات بازاریابی
 • طراحی شخصیت برند
 • پوشش نقاط ضعف شخصیت برند