سیستم رمز گشایی الگوریتم های چهره

فن آوری رمزگشایی الگوریتم های چهره، یکی از مهم ترین ابزارهای مطالعاتی در بازاریابی عصبی است. حالت چهره علاوه بر آشکار نمودن واکنش های واقعی مصرف کننده، نمود آشکاری از فعالیت های شناختی، نیت ها، شخصیت و وضعیت روانی هر فرد است. آوین این فن آوری را در تحقیقات خود برای سنجش واکنش های احساسی مصرف کنندگان، محور توجه و میزان علاقمندی آنان به کار می برد.

واکنش های خودآگاه و ناخودآگاه در چهره انسان نمود پیدا می کنند و سیستم رمزگشایی الگوریتم های چهره با تحلیل این واکنش ها، حالت های احساسی و عاطفی مختلف را در مصرف کنندگان مشخص می کند. این سیستم احساساتی نظیر غم، شادی، تنفر، عصبانیت، تعجب و همچنین ویژگی هایی نظیر جنسیت، سن، نژاد، میزان توجه، میزان درگیری احساسی و حالت روحی را با دقتی بالا در دسترس قرار می دهد.
آوین با استفاده از این سیستم، امکان تحلیل واکنش های گروه کثیری از مصرف کنندگان را بدون دخالت و تاثیرگذاری بر آن ها فراهم می آورد تا نتایج تحقیقات نزدیکی بیشتری به واقعیت داشته باشند.

علمِ تشخیص حالت های چهره، بر اساس سال ها مطالعه در زمینه های روان شناسی، علوم اجتماعی و فنون حقوقی شکل گرفته است. مطالعات بسیاری که در این علم صورت گرفته است، ماهیت دقیق حرکت ماهیچه های چهره را سازگار با حالت های احساسی انسان آشکار می کنند. از آن جا که بیشتر مردم نمی توانند توصیفاتی واقعی و دقیق از حالات روحی و روانی خود بیان کنند و یا تمایلی به این کار ندارند؛ این علم حالات عاطفی و واکنش های احساسی ناخودآگاه را شرح می دهد.
سیستم رمزگشایی الگوریتم های چهره، حرکات صورت و چهره انسان را بر اساس مدل های توسعه یافته علمی تحلیل می کند. با استفاده از این سیستم می توان پرسیدن این سوال از مصرف کنندگان را متوقف کرد: "با دیدن این تصویر، ویدیو یا بسته بندی، یا مصرف این محصول، چه احساسی به شما دست داد؟"
سیستم کدگذاری چهره (FACs)، به عنوان مبنای سیستم های تشخیص حالت چهره به کار می رود. این سیستم، حرکات تک تک ماهیچه های صورت را با اختلاف های بسیار ناچیز در ظاهر صورت، طبقه بندی می کند. FACS یک استاندارد معمول برای دسته بندی حالت های فیزیکی احساسات است و بیشتر بر ماهیچه های نهان در اطراف چشم و دهان تمرکز دارد؛ ماهیچه هایی که احساسات واقعی فرد را نشان می دهند.
امروزه سیستم های تشخیص حالت چهره، در گستره وسیعی از علوم و مطالعات کاربرد دارند. حوزه های کاربردی این سیستم به سرعت در حال افزایش است؛ به گونه ای که دائما شاهد تولید محصولی جدید، مخصوص صنعتی خاص هستیم.

با ارزیابی حالت های چهره و نحوه واکنش مصرف کنندگان و مشتریان نسبت به محصولات، بسته بندی ها، آگهی های تجاری، محرک های بازاریابی و ... می توان دریافت که آن ها به طور کلی، یا به تفکیک گروه های سنی و جنسیتی، درباره محصول، برند و محتوای فعالیت ها چگونه فکر می کنند. در نتیجه، می توان محصولات و خدمات بهتری به آن ها ارائه نمود.
فن آوری تشخیص حالت چهره قادر است موارد زیر را درباره مشتریان و مصرف کنندگان تحلیل نماید:

  • کوچک ترین حرکات در عضلات چهره و جزیی ترین واکنش های احساسی.
  • حالت دقیق احساسی و چارچوب زمانی آن (شروع، نقطه اوج، پایان) در طی واکنش احساسی.
  • واکنش های احساسی نسبت به انواع محرک ها.
  • دریافت واکنش های احساسی در طی رویدادهای کلامی و غیر کلامی.

آوین متناسب با نیاز شرکت ها، ابزارهای تشخیص چهره خود را شخصی سازی کرده است و تست های مطلوب را طراحی می کند. الگوریتم این سیستم ها به گونه ای طراحی شده است که چهره های متفاوت را شناسایی کرده، خصوصیات هندسی صورت را مشخص می کند و برای هر حرکت چهره، پروفایلی موقتی ایجاد می نمایند. سیستم های تحلیل چهره می توانند به صورت خودکار، پاسخ هایی مطمئن و دقیق درباره رفتار مصرف کنندگان در محیط واقعی ارائه کنند.
سیستم رمزگشایی الگوریتم های چهره، به صورت نرم افزار هایی تعاملی در دسترس هستند و قابلیت پیاده سازی بر روی وسایل مختلفی مانند عینک، گوشی موبایل، رایانه و ... را دارند و از دوربین های موجود در آن ها استفاده می کنند.