پروسه کاری با آوین

فرایند همکاری ما و شما قرار است به ساخت کسب و کارهایی درخشان با نتایج شگفت آور منتج شود. سعی خواهیم در فرایند همکاریمان ، بسیار فراتر از استانداردهای بازار مشاوره مدیریت در ایران باشیم .
نتایج کار ما ، باید ملموس ، عینی و قابل فهم باشد ، سعی میکنیم علاوه بر نتایج مادی کوتاه مدت و بلند مدت ، تمامی پیش نیازهای آینده شما را نیز بر اساس منابع و دارایی های کسب و کارتان خلق کنیم و پایه های مناسب برای تبدیل کسب و کارتان به برندی قابل احترام را ایجاد کنیم.
گام های اولیه برای شروع یک همکاری هیجان انگیز را در زیر تشریح کرده ایم. از دل این همکاری ، دفترچه هایی از گزارش هایی بی ارزش و غیر قابل استفاده بیرون نخواهد آمد بلکه ارزش بیشمار علمی نصیب شما خواهد شد . • گام اول

  درخواست اولیه

  (پرکردن فرم ثبت نام در وبسایت آوین)

 • گام دوم

  تماس تلفنی از طرف اوین
  برای آشنایی بیشتر با مجموعه

  "24 ساعت بعد از گام اول"

 • گام سوم

  درصورت مثبت بودن گام دوم ،
  هماهنگی برای حضور کارشناس آوین
  در محل شرکت و انجام ممیزی رایگان

  "24 ساعت بعد از گام دوم"

 • گام چهارم

  ارائه گزارش اولیه از ممیزی و ارائه راهکارهای
  خاص کسب و کار شما که آوین میتواند انجام دهد
  جلسه به صورت حضوری در محل شرکت آوین یا
  شرکت شما انجام خواهد شد

  "48 ساعت بعد از ممیزی"

 • گام پنجم

  ارائه پرپوزال به شرکت در صورت
  مثبت بودن گام قبلی

  "48 ساعت پس از اتمام جلسه "

 • گام ششم

  آماده سازی زیرساخت ها و
  تعیین روز شروع پروژه .