ابزار ها و روش های آوین

اساسا فن آوری کشف نیست بلکه ساختن است و ساختن مهارتی است مبتنی بر دانش و تجربه. آوین دانش ها و بینش های تجربی را از مرزهای علوم و صنایع گوناگون به خدمت می گیرد تا نتایج تحقیقاتش، ریشه هایی عمیق تر در واقعیت و عینیت داشته باشند. بخش اعظم تصمیم گیری های خرید توسط خریداران، در لحظه خرید صورت می گیرد؛ در طی تنها چند ثانیه. چند ثانیه ای که توسط ابزار های آوین ثبت و تحلیل می شوند. ما با استفاده از ابزار های علمی و تحقیقات خلاقانه خود، شیوه های ارائه محصولات و خدمات را بهبودی چشم گیر می بخشیم.
از منظر روانشناسان، بسیاری از تصمیم های خرید، ناخودآگاه، خودکار و تحت تاثیر عواملی نظیر عادت ها و خلق و خوی خریداران اتخاذ می شوند. کاربران، خریداران و مصرف کنندگان، محصول را به صورت یک کل در نظر می گیرند و به بسیاری از اجزای محصول به صورت منفرد توجه نمی کنند. بنابراین، امکان انتقال تمام حقیقتی که در ورای تصمیم خریدشان وجود دارد، ممکن نیست.
برای غلبه بر این مشکل، پرسش از خریداران کافی نخواهد بود؛ روش هایی جدید و ترکیبی مورد نیاز است تا شرکت ها و بازاریابان بتوانند به بهترین شکل ممکن، محصولات و بازار را هدف گذاری، به افزایش فروش و اثربخشی پیام های تبلیغاتی و طراحی بسته بندی کمک نمایند. بدین منظور، علم عصب شناسی و فن آوری های تشخیصی و تحلیلی به یاری ما شتافته اند.