آوین ویدئو

درگیری با مد: مصرف کنندگان تهرانی

fashion involvement tehran

 سیستم مد به افراد و گروه هایی اطلاق می شود که سعی بر آن دارند تا معنایی نمادین را به وجود آورند. همه ما کم و بیش مد را با پوشاک می شناسیم اما در واقع مد بر تمامی رویدادهای اطراف ما اعم از موسیقی، هنر، معماری، مباحث علمی، فعالیت های ورزشی و ... اثر می گذارد. 

مد به معنای فرایند انتشار اجتماعی است که بر اساس آن، گروه یا گروه هایی از مصرف کنندگان، سبک خاصی را می پذیرند. 

یکی از فاکتورهایی که می تواند به بهتر شدن روندهای فروش و بازاریابی در اغلب بازار ها به ویژه بازار پوشاک کمک قابل توجهی نماید، شناخت هرچه بهتر رفتار خرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات مد می باشد. کنش و واکنش های مختلفی در جریان خرید مد روی می دهد که باعث رضایت و یا عدم رضایت مصرف کنندگان از انتخاب و خرید خود می شود.

درگیری مصرف کنندگان با مد بر اساس مجموعه ای از اثرات فعالیت های رفتاری مهم مد، تعریف می شود. این فعالیت ها شامل پنج بعد می ­باشند که به ترتیب عبارتند از:

       نوآوری مد و زمان خرید مد

      ارتباط بین فردی مد

      علاقه به مد

      دانش مد

      آگاهی از مد و واکنش به روندهای متغیر مد

 "نوجویان"و یا به عبارتی رهبران مد می توانند نقش بسزایی در پذیرش و یا عدم پذیرش مد های جدید داشته باشند. واکنش های نوجویان به مدهای جدید می تواند رفتار خرید طیف دنباله رو های مد را تحت تاثیر خود قرار دهد. عوامل مختلفی مانند جنسیت، سطح تحصیلات، میزان درآمد و ... ممکن است در نوع رفتار  مصرف کنندگان نسبت به محصولات مد اثرگذار باشد. رفتار خرید نوجویان و دنباله رو ها نسبت به مد و روندهای مد همیشه به عنوان چالشی برای بازاریابان بوده است. مشخص شدن درصد نوجویان و دنباله رو های جامعه و شناخت نوع رفتار  آن ها نسبت مد ها و عوامل تاثیر گذار بر آن، می تواند کمک قابل توجهی به کارشناسان بازاریابی در مواجه شدن با این چالش نماید.

به منظور بررسی رفتار خرید شهروندان تهرانی  و میزان درگیری آن ها با مدهای لباس، آوین طی پروژه ای با همکاری شرکای (مشتریان) خود به تحقیق در این زمینه پرداخت. این گزارش بخشی از پروژه فوق می باشد که  در آن به بررسی میزان درگیری با مد مصرف کنندگان تهرانی حاضر در مرکز خرید تیراژه دو، می پردازد. برای انجام این تحقیق پس از انجام تحقیقات اولیه در آوین،  روش های گوناگونی همچون مصاحبه های حضوری، توزیع و گردآوری پرسشنامه، پرسش نامه های اینترنتی و ... به کار گرفته شده است. در این بررسی که زنان و مردان تهرانی در آن حضور داشتند، بازه سنی افراد از 19 تا 70 سال و میانگین سنی آنها 30 سال می باشد.

در ادامه بخش هایی از گزارش های مربوط به هر بعد را مشاهده می کنید. 

 

درگیری با مد: نوآوری و زمان خرید مصرف کنندگان تهرانی

نوآوری و زمان خرید مد، به زنجیره ای اطلاق می شود که از مصرف کنندگان تجربه گرا و سازش پذیری که در اوایل مد شدن  تا مصرف کنندگان محافظه کاری که در اواخر دوره مد اقدام به خرید می کنند را در بر می گیرد.

18 درصد شهروندان تهرانی اعلام کردند که لباس های مد شده را در ابتدای مد شدن و قبل از دیگر افراد خریداری می کنند. 44 درصد آنان لباس های مد را همزمان با دیگران و 38 درصد آنان در اواخر مد شدن و بعد از دیگران اقدام به خریداری لباس های مد شده می کنند.

مصرف کنندگانی که در ابتدای مد شدن اقدام به خرید می کنند (17 درصد از کل مصرف کنندگان)، در واقع همان رهبران مد هستند که واکنش های آن ها به محصولات جدید شما، تاثیر بسزایی در رفتار خرید دیگر طیف ها دارد. این دسته از مصرف کنندگان چه ویژگی هایی دارند و چگونه می توان به آن ها دسترسی پیدا کرد؟ پاسخ این سوال را از ما بخواهید.

chart fashion purchase time

 

درگیری با مد: ارتباطات بین فردی مصرف کنندگان تهرانی

ارتباطات بین فردی مد به زنجیره ای اطلاق می شود که به طور نسبی قدرت ارتباطی و نفوذ جمعیت مصرف کننده را در انتقال درگیری با مد توصیف می کند.

در این تحقیق، 34 درصد شهروندان تهرانی اعلام کردند که اطلاعات بسیار کمی را به دوستان خود انتقال می دهند و به اشتراک می گذارند. 55 درصد آن ها اطلاعات متوسطی  و 11درصد اطلاعات فراوانی را انتقال می دهند و به اشتراک می گذارند.

افرادی که اطلاعات فراوانی را درباره مد انتقال می دهند (تنها 11 درصد از کل مصرف کنندگان)، مصرف کنندگانی هستند که محصولات شما را مجانی تبلیغ می کنند. چه چیزی برای این گروه اهمیت دارد و چگونه می توانید به این گروه از مصرف کنندگان دسترسی داشته باشید؟ پاسخ این سوال را از ما بخواهید.

chart fashion interpersonal communication

 

درگیری با مد: علاقه مصرف کنندگان تهرانی نسبت به مد

علاقه به مد، به زنجیره ای اطلاق می شود که از مصرف کنندگانی که علاقه زیادی به مد دارند تا افرادی که به هیچ عنوان علاقه ای به مد ندارند را در بر می گیرد.

42 درصد شهروندان تهرانی معتقدند که کمتر از دیگران به مد علاقه دارند و یا عبارت دیگر علاقه کمی به مد دارند. 31 درصد از شهروندان همانند دیگران و 27 درصد افراد بیشتر از دیگران به مد علاقه  مندند.

مصرف کنندگانی که بیشتر از دیگران به مد علاقه دارند (حدود یک چهارم از کل مصرف کنندگان)، خریداران اصلی محصولات شما هستند. چگونه می توان این گروه از مصرف کنندگان را شناسایی کرد؟ پاسخ این سوال را از ما بخواهید.

chart fashion interest

 

درگیری با مد: دانش مصرف کنندگان تهرانی در زمینه مد

دانش مد، به زنجیره ای اطلاق می شود که از مصرف کنندگانی که اطلاعات زیادی درباره مدها، سبک ها و روند ها دارند تا افرادی که هیچ گونه بینشی از مد ندارند را در بر می گیرد.

در این تحقیق، 32 درصد شهروندان اعلام کردند که احتمال اینکه کسی از آنها در مورد مدهای لباس توصیه ای بخواهد، خیلی کم است. 47 درصد آن ها این احتمال را به اندازه دیگران دانستند و 21 درصد افراد اذعان داشتند احتمال اینکه کسی از آنها در مورد مد توصیه بخواهد بیشتر از دیگران است.

شهروندانی که دانش بالایی درباره مد دارند، می توانند خریداران مستمر و تبلیغ کنندگان بالقوه محصولات شما باشند. تفاوت این گروه از مصرف کنندگان با سایرین در چیست و چگونه می توان آن ها را راضی کرد؟ پاسخ این سوال را از ما بخواهید.

chart fashion knowledgeability

 

درگیری با مد: آگاهی از مد در مصرف کنندگان تهرانی

 آگاهی از مد و واکنش های به روندهای متغیر مد، به زنجیره ای اطلاق می شود که از مصرف کنندگانی که به صورت فعال روندهای مد را دنبال می کنند تا کسانی که هیچ گونه آگاهی شخصی درباره مد ندارند را در بر می گیرد.

در این تحقیق 6 درصد شهروندان اعلام کردند که به طور منظم اخبار مربوط به مد را مطالعه می کنند و سعی می کنند لباس های خود را با الگوهای به روز و جدید تنظیم کنند. 33 درصد افراد نسبت به تغییرات مد، به روز هستند ولی تلاش نمی کنند تا لباس هایشان همیشه منطبق بر این تغییر مدها باشد. 28درصد از شهروندان تنها زمانی که نیاز به خرید لباس جدیدی دارند مد روز را بررسی می کنند. 12 درصد شهروندان تهرانی به تغییرات الگوهای مد توجهی ندارند مگر اینکه تغییر بزرگی روی دهد و در نهایت 21درصد آن ها به هیچ وجه علاقه ای به الگوهای مد ندارند.

مصرف کنندگانی که نسبت به تغییرات روندهای مد آگاه هستند (فقط و فقط 6 درصد از کل مصرف کنندگان) و اخبار مربوط به مد را دنبال می کنند، خریدارانی هستند که محصولات شما را ارزیابی می کنند و فعالیت های شما را زیر نظر دارند و متناسب با اقدامات شما، واکنش های متفاوتی از خود بروز می دهند. این گروه از مصرف کنندگان چه کسانی هستند، چه ویژگی هایی دارند و از چه منابع اطلاعاتی استفاده می کنند؟ پاسخ این سوال را از ما بخواهید.

chart fashion awareness reaction

 

اطلاعات نویسنده
تیم تحقیقات میدانی آوین
نام: تیم تحقیقات میدانی آوینایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تیم تحقیقات میدانی آوین رویکردی منحصر به فرد برای یافتن راهکار های عملی را اتخاذ نموده است تا بتواند داده های آماری را به بینش های واقعی تبدیل کند. این تیم از تکنیک های قوی کیفی همراه با تعاملات واقعی با مصرف کنندگان نظیر مصاحبه ها، اتنوگرافی، بررسی در زمان خرید، گروه های کانونی و ... بهره می برد. این تلاش ها، فرصت های جدیدی را برای مشتریان ما به ارمغان می آورد و شناختی عمیق نسبت به مصرف کنندگان را در اختیار آنان قرار می دهد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اشتراک در خبرنامه

Email-Subscribe
  1. با بینش های آوین به روز باشید

  2. آدرس ایمیل خود را وارد کنید(*)
    متن وارد شده معتبر نیست

مشاوره بازاریابی

طراحی مدل های کسب و کار

آشنایی با پروژه های آوین

نتایج تحقیقات

IMAGE بازاریابی حسی- لامسه
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE بازیابی اطلاعات برند
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE تبلیغات مقایسه ای
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تحلیل شخصیت برند
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تصویر بدن
چهارشنبه, 05 اسفند 1394

آشنایی با آوین

تماس با آوین

Top