آوین ویدئو

  در این گزارش به بررسی پنجمین بعد زنجیره درگیری مصرف کنندگان با مد می پردازیم. آگاهی از مد و واکنش های به روندهای متغیر مد، به زنجیره ای اطلاق می شود که از مصرف کنندگانی که به صورت فعال روندهای مد را دنبال می کنند تا کسانی که هیچ گونه آگاهی شخصی درباره مد ندارند را در بر می گیرد. در این تحقیق 6 درصد شهروندان اعلام کردند که به طور منظم اخبار مربوط به مد را مطالعه می کنند و سعی می کنند لباس های خود را با الگوهای به روز و جدید تنظیم کنند. 33 درصد افراد نسبت به تغییرات مد، به روز هستند ولی ... بیشتر بخوانید
در این گزارش به بررسی سومین بعد زنجیره درگیری مصرف کنندگان با مد می پردازیم. علاقه به مد، به زنجیره ای اطلاق می شود که از مصرف کنندگانی که علاقه زیادی به مد دارند تا افرادی که به هیچ عنوان علاقه ای به مد ندارند را در بر می گیرد. 42 درصد شهروندان تهرانی معتقدند که کمتر از دیگران به مد علاقه دارند و یا عبارت دیگر علاقه کمی به مد دارند. 31 درصد از شهروندان همانند دیگران و 27 درصد افراد بیشتر از دیگران به مد علاقه  مندند. علاقه به مدهای لباس در میان مردان به این صورت است که، 33 درصد... بیشتر بخوانید
  در این گزارش به بررسی دومین بعد زنجیره درگیری مصرف کنندگان با مد می پردازیم. ارتباطات بین فردی مد به زنجیره ای اطلاق می شود که به طور نسبی قدرت ارتباطی و نفوذ جمعیت مصرف کننده را در انتقال درگیری با مد توصیف می کند. در این تحقیق، 34 درصد شهروندان تهرانی اعلام کردند که اطلاعات بسیار کمی را به دوستان خود انتقال می دهند و به اشتراک می گذارند. 55 درصد آن ها اطلاعات متوسطی  و 11درصد اطلاعات فراوانی را انتقال می دهند و به اشتراک می گذارند. این میزان انتقال اطلاعات در میان مردان به ا... بیشتر بخوانید
خود انگاره به باورهای یک فرد از صفات خود و نحوه ارزیابی او از خودش بر اساس این باور ها گفته می شود. صفات خود انگاره در راستای فاکتورهایی از قبیل محتوا، مثبت بودن، شدت و پایداری در طول زمان و درستی تعریف می شوند که این امر نشان دهنده پیچیده بودن ساختار آن می باشد. یکی از ارکان بسیار با اهمیت خود انگاره یک مصرف کننده، هویت جنسیتی می باشد. غالبا افراد، با توجه به انتظارات جامعه از جنسیت آن ها عمل می کنند. انتظاراتی از قبیل این که چگونه عمل کنند، نوع پوشش آن ها چگونه باشد، چگونه صحبت کنند، نوع ارتب... بیشتر بخوانید

در ذهن مصرف کننده

mind

در حافظه مصرف کننده

memory

در قلب مصرف کننده

heart

در روح مصرف کننده

sprit

در جریان زندگی مصرف کننده

life

در اندیشه مصرف کننده

thought

آشنایی با پروژه های آوین

ahead

ahead

ahead

ahead

نتایج تحقیقات

IMAGE بازاریابی حسی- لامسه
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE بازیابی اطلاعات برند
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE تبلیغات مقایسه ای
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تحلیل شخصیت برند
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تصویر بدن
چهارشنبه, 05 اسفند 1394

neuro

video

Top