آوین ویدئو

در بسیاری از محیط های بازاریابی، مصرف کنندگان با مقادیر اضافی و سربار اطلاعات رو به رو هستند. ما برای داشتن یک زندگی پر بازده، به اطلاعات زیادی نیاز داریم، اما همه اطلاعات موجود برای ما کارساز و مفید نیستند. به طور مداوم از ما خواسته می شود تا تصمیماتی اتخاذ کنیم؛ تصمیماتی در مورد وقایع مهم زندگی، تصمیماتی در مورد زمان آغاز کردن و تمام کردن فعالیت ها و هم چنین تصمیماتی درباره محصولات، برند ها، خرید ها و ... . به طور خلاصه، مصرف کنندگان در بمباران اطلاعات و انبوه تصمیمات، غرق شده و سردرگم هستند. ... بیشتر بخوانید
تجربیات مصرف کننده، نقطه ثقل رفتار مصرف کننده است. بازاریابان می بایست به یاد داشته باشند که مصرف کنندگان، محصولات و خدمات را با این امید خریداری می کنند که تاثیری مثبت بر تجربیات زندگی آن ها و افرادی که برای آن ها مهم هستند، داشته باشند. تجربه، چه خارق العاده باشد و چه معمولی، تاثیر بسزایی بر چیزی که مصرف کنندگان می آموزند و به خاطر می آورند، دارد. تجربیات مثبت منجر به تکرار رفتار می شوند و تجربیات منفی احتمالا منجر به تجدید نظر در رفتار می شوند. همانگونه که در شکل "دسته بندی تجربیات مصرف ک... بیشتر بخوانید
هرچه دانش ما نسبت به پایه های فیزیولوژیک و اجتماعی خاطرات افزایش می یابد، در تشریح تجربیات زندگی و فرآیند های یادآوری خاطرات بیشتر درمانده و سردرگم می شویم! خاطره را باید به عنوان یک نوع فعل و انفعال پویا میان تنظیمات داخلی (فردی) و خارجی (اجتماع) درک کرد. خاطرات با تنظیمات پیچیده و نیرومندی که تاثیرگذاری و درگیری دیگران را نیز در خود داشته است، شکل می گیرند. علاوه بر این، خاطرات می توانند شخصی و خصوصی و یا جمعی باشند. بسیار پیش می آید که افراد از خاطرات مشترک و جمعی صحبت می کنند. در بسیاری از ... بیشتر بخوانید
تنها بخش کوچکی از تجربیات مصرف کنندگان را می توان به عنوان تجربیات سیال دسته بندی کرد (مدل تچان را مشاهده فرمایید). با این وجود، فعالیت های سیال به علت ارائه بهترین تجربیات به مصرف کننده، بسیار محوری و اساسی هستند. بسیار مشاهده می شود که تجربیات سیال، بیشترین زمان از اوقات فراغت را به خود اختصاص می دهند. از منظر بازاریابی، دست کم گرفتن اهمیت تجاربی که مصرف کنندگان با محصولات و خدمات دارند، یکی از اساسی ترین اشتباهات کسب و کارهای ایرانی است. حالت سیال، یک انگیزش بسیار متمرکز است؛ حالتی ذهنی... بیشتر بخوانید
حتی با وجود پیشرف های پر شتاب در تکنولوژی، به نظر نمی رسد که زندگی ساده تر شده باشد. در واقع اغلب احساس می کنیم که تکنولوژی به جای ساده کردن زندگی، آن را پیچیده تر کرده است. با این حال، ما در بسیاری از جنبه های زندگی مدرن، برای حل مسائل خود از تکنولوژی های گوناگونی استفاده می کنیم. برای کسب و کار ها نیز یکی از ملزومات موفقیت، ارائه ابزار های مناسب به مصرف کنندگان برای هموار کردن مسیر آنان در دستیابی به اطلاعات مفید است. مصرف کنندگانی که امروزه، در باتلاقی از اطلاعات نا مرتبط و اضافی به دام افتاد... بیشتر بخوانید
مصرف کنندگان در طول زندگی روزمره خود تجربیات فراوانی به دست می آورند و اغلب تلاش می کنند از این تجربیات درس بگیرند. گاهی افراد، چیز ها را به سادگی در گروه های مشابه قرار می دهند اما در برخی مواقع، تجربه چنان منحصر به فرد و یا محصول چنان متفاوت است که با هیچ دسته ای تطابق نمی یابد. به راستی تفاوت تجربیات گوناگون در چیست؟ دو المان اساسی، تجربیات مصرف کنندگان را از یکدیگر متمایز می کنند:         1) سطح مهارت مصرف کنندگان       2) سطح چالش ت... بیشتر بخوانید
امروزه ارزش اقتصادی متمایز، بیش از آن که تحت تاثیر کیفیت محصولات و ارائه خدمات باشد، بر مبنای درگیر نمودن مصرف کنندگان به روشی به یاد ماندنی، خلق می شود. فرآیندی که تجربه ای متمایز و دلنشین برای مصرف کنندگان خلق می کند و یا حتی جاه طلبانه تر؛ آن ها را در طی تجربیاتی دگرگون می سازد. ما در دورانی زندگی می کنیم که همه جا پر است از محصولات مشابه و کسب و کار ها حتی با داشتن کیفیتی متمایز، مجبورند هر روز از حاشیه سود خود بکاهند. اگر نگاهی به الگو های بازاریابی پیشتاز بیندازیم، متوجه می شویم که توجه پی... بیشتر بخوانید
پس از مرحله ورودی، نوبت به ذخیره سازی اطلاعات می رسد. برای دانشمندان این حوزه هنوز به روشنی مشخص نیست که به خاطر سپاری اطلاعات دقیقا چه معنایی دارد! این فرآیند در تحقیقات مربوط به حافظه، به عنوان یک جعبه سیاه باقی مانده است. بیشتر دانش ما در مورد ذخیره سازی، از چیزی که در مورد خروجی یا همان "بازیابی اطلاعات" می دانیم، استنتاج شده است. ولی این امر برای ما مشهود است که چیزی که در حافظه "در دسترس است" با چیزی که "قابل دستیابی است"، متفاوت است. خاطرات، مانند نسخه های کپی شده از تجربیات در بانکی از ح... بیشتر بخوانید
بسیاری از متخصصان برای توصیف فرآیند های حافظه، از استعاره کامپیوتر استفاده می کنند. می توان بینش های پر کاربردی را از این استعاره به دست آورد. با استفاده از این استعاره، می توان فرآیند های حافظه را در سه مرحله بررسی کرد:         1) مرحله ورودی       2) مرحله ذخیره سازی       3) مرحله خروجی مرحله ورودی فرم، ساختار و سازماندهیِ ورودیِ یک تجربه، تاثیر زیادی بر چگونگی، مدت زمان، کیفیت و دقتِ به یاد آوردن آن تجربه دارد. ورودی... بیشتر بخوانید
محدودیت های مربوط به حافظه، تاثیرات فراوانی بر قضاوت و تصمیم گیری مصرف کنندگان دارند. تعداد زیادی از تحقیقات انجام شده بر روی محدودیت های حافظه، بر این نکته تاکید دارند که مصرف کنندگان چگونه در باور ها و رفتار های خود دچار سردرگمی و گمراهی می شوند. همچنین این که بسیاری از این محدودیت ها، با شرایط متفاوت وفق می یابند. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده اند که اکثر ما، توانایی خود برای دستیابی به یک هدف را بیش از آن چه هست، تصور می کنیم. اما محیطی که در آن زندگی می کنیم، می تواند با انگیزه دادن به م... بیشتر بخوانید
خاطره، یک قطعه حیاتی برای درک پازل یادگیری و چگونگی روی دادن آن است. خاطره به عنوان یک تجربه درونی آغاز می شود: یک تصویر، یک تکه از مکالمه ای که در ذهن مانده است، یک سکانس. از دنیای ذهنی فرد بیرون می رود و به درونِ خلوتِ ذهنی او باز می گردد. در مغز افراد مسیر هایی عصبی برای خاطرات ساخته می شود و هرچه فراخوانی و یادآوری خاطره ای خاص بیشتر رخ دهد، مسیر عصبی برای دستیابی به آن تقویت می شود. خاطره به تعداد زیادی از فعالیت های عصبی وابسته است که برای بازیابی اطلاعات با یکدیگر همگرا می شوند. چیزی که ب... بیشتر بخوانید
شرطی سازی واکنشی (کلاسیک) و کنشی (فعال)، دو نظریه پرکاربرد در یادگیری رفتاری هستند. هر دو نظریه، رویکردی رفتار گرا نسبت به یادگیری دارند. در این رویکرد، مصرف کنندگان در تعامل با محیط، کنش ها و واکنش هایی را از خود بروز می دهند و محیط، نتایج تجربیات مصرف کنندگان (مانند پاداش ها، تنبیهات، دستیابی به اهداف و ...) را به آن ها باز می گرداند. به عنوان مثال، خرید یک محصول مناسب، با ایجاد یک تجربه دلنشین (در حکم یک پاداش)، مصرف کننده را به تکرار خرید ترغیب می کند. به طور کلی،  نتایجِ دریافت شده توس... بیشتر بخوانید
قضاوت مصرف کنندگان در مورد محصولات، خدمات و برندها، نه تنها تحت تاثیر نوع و میزان اطلاعات جمع آوری شده بلکه همچنین تحت تاثیر استراتژی های ساده سازی است. مصرف کنندگان در اغلب موارد، اطلاعات کافی و مطمئنی برای تصمیم گیری ندارند؛ در این جاست که استراتژی های ساده سازی به کمک آن ها می آیند. این استراتژی ها، دشواری تصمیم گیری و انجام ارزیابی را برای مصرف کنندگان کاهش می دهند. این استراتژی های ساده سازی، "اکتشافِ شناختی" نام دارند. چهار نمونه از این استراتژی ها عبارت اند از:      ... بیشتر بخوانید
شما ممکن است برای خرید محصولی مانند یک ماشین، از مدت ها قبل برنامه ریزی کنید. این خرید ممکن است یکی از مشکلات شما را کم کند و یا حس خوبی در شما ایجاد کند. علاوه بر این ها، ممکن است مدت ها به آن ماشین فکر کنید و در مورد آن خیال پردازی کنید.بدین ترتیب، تجربیات مصرفِ برنامه ریزی شده، شامل جست و جوی پیش از خریدی می شوند که در پاسخ به یک مشکل و یا یک میل روی می دهد. این نوع از مصرف همچنین می تواند شامل احساسات، تصاویر احساسی و اندیشه هایی شود که رویداد مورد نظر را تحت تاثیر قرار می دهند. در این جا، ... بیشتر بخوانید
مصرف کنندگان می توانند با استفاده از توصیفات و توضیحات دیگران بیاموزند. این شیوه، روشی بسیار اثربخش برای یادگیری است و شامل گوش دادن، مشاهده کردن و به خاطر آوردن مسائلی است که دیگران با ما در میان می گذارند. والدین، معلمان، کتاب ها، دوستان، تلوزیون، بیلبورد ها، نشریات، کارشناسان فروش، وب سایت ها، برچسب های محصولات، راهنما های استفاده و ...، نمونه هایی از یادگیری مصرف کننده بر اساس توضیحات دیگران است. تکرار، ما را قادر می سازد که حتی بدون داشتن قصد یادگیری، بیاموزیم. این نوع از یادگیری را "یاد... بیشتر بخوانید
شرطی سازی واکنشی (کلاسیک) و کنشی (فعال)، دو نظریه پرکاربرد در یادگیری رفتاری هستند. هر دو نظریه، رویکردی رفتار گرا نسبت به یادگیری دارند. در این رویکرد، مصرف کنندگان در تعامل با محیط، کنش ها و واکنش هایی را از خود بروز می دهند و محیط، نتایج تجربیات مصرف کنندگان (مانند پاداش ها، تنبیهات، دستیابی به اهداف و ...) را به آن ها باز می گرداند. نتایجِ دریافت شده توسط مصرف کننده، احتمال پاسخ های رفتاری در آینده و تکرار کنش ها و واکنش ها را تعیین می کنند. شرطی سازی واکنشی، روندی ویژه است که یک محیط یادگیر... بیشتر بخوانید
مصرف کنندگان در زندگی روزمره خود، عقاید گوناگونی را در مورد جهان اطراف خود و شیوه کارکرد و قوانین روزگار به کار می بندند. اما مصرف کنندگان چگونه قوانین و قواعد خرید و مصرف را می آموزند؟ ما هنگام رویارویی با مفهوم یادگیری، به سادگی معنای آن را متوجه می شویم اما ارائه تعریفی دقیق از آن، قدری دشوار است. در واقع مفهوم یادگیری حتی برای عصب شناسان نیز مفهومی رمز آلود و چالش برانگیز است! یادگیری رویدادی پیچیده است؛ زیرا نیازمند تعریف مفاهیم و تعمیم و کلیت بخشی به این تعاریف در دنیایی است که پیش از آن... بیشتر بخوانید

در ذهن مصرف کننده

mind

در حافظه مصرف کننده

memory

در قلب مصرف کننده

heart

در روح مصرف کننده

sprit

در جریان زندگی مصرف کننده

life

در اندیشه مصرف کننده

thought

آشنایی با پروژه های آوین

ahead

ahead

ahead

ahead

نتایج تحقیقات

IMAGE بازاریابی حسی- لامسه
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE بازیابی اطلاعات برند
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE تبلیغات مقایسه ای
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تحلیل شخصیت برند
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تصویر بدن
چهارشنبه, 05 اسفند 1394

neuro

video

Top