آوین ویدئو

مفهوم خویشتن، الگو های مصرف را در تمامی مراحل چرخه مصرف تحت تاثیر قرار می دهد: مرحله تولید: استفاده از محصولات و برند ها برای خلق محصولات جدید، یکی از شیوه های بروز خویشتن است. به عنوان مثال، یکی از بخش های مهم مصرف کنندگان برای بازاریانِ محصولات آشپزخانه (کیفیت-قیمت بالا)، مصرف کنندگانی هستند که عاشق آشپزی اند. برای این مصرف کنندگان، طبخ و تهیه وعده های غذایی شیک و مجلل راهی است برای بروز خویشتن و معرفی خود. مصرف کنندگان متفاوت، تصورات و برداشت های گوناگونی نسبت به شیوه های تطبیق محصولات تول... بیشتر بخوانید
رفتارِ فردی مصرف کننده به وسیله شیوه های گوناگون مصرف، عموما در جهت تقویت مفهوم خویشتن و هویت او سامان می یابند. مصرف و تنوع آن در حکم نماد ها و سمبل هایی هستند که خویشتن مصرف کننده را منعکس می کنند. خویشتن مصرف کننده با انتقال معانیِ (معانی مورد قبول جامعه) محصولات و برند ها، شخصیت و هویت او را تقویت می کنند. به این ترتیب، ارزش مصرف کننده در جامعه افزایش می یابد. برای تقویت خویشتن، علاوه بر محصولات و برند ها، به تعامل با دیگران نیز نیاز است؛ زیرا همین تعاملات هستند که به محصولات و برند ها معنا ... بیشتر بخوانید
"من هیچ وقت لباسِ برند نمی خرم. یعنی هر بار برند خریدم آخرش دستم رو داغ کردم. پول الکی می گیرن، کیفیتشونم هیچ فرقی نداره." این روایتی است که همه ما تا به حال بار ها آن را شنیده ایم. به نظر شما چه کسانی با راوی ما هم عقیده هستند؟ چرا این عقیده شکل گرفته است؟ گفتن آن چه تاثیری بر گوینده دارد؟ و ... . در این بینش قصد داریم رابطه چنین داستان ها و روایت هایی را با هویت مصرف کنندگان تحلیل و کاربرد های آن در بازاریابی را بررسی کنیم. خویشتن و هویتِ فعال مصرف کننده، ابعاد رفتاری درونی او را به شیوه های... بیشتر بخوانید
ویژگی های شخصیتی یا سنجه های تفاوت فردی، به طور گسترده ای در تحقیقات رفتار مصرف کننده به کار برده می شوند. بسیاری از جنبه های شخصیتی با رفتار مصرف در ارتباط اند. به عنوان مثال، مادی گرایی با رفتار خرید تکانه ای و همچنین رفتار خرید وسواسی در ارتباط است. به همین شکل، ویژگی هایی نظیر اعتماد به نفس، نیاز به شناخت و نقطه کنترل، با احتمال مشورت با دوستان یا متخصصان پیش از خرید ارتباط دارند. اتکا به خود نیز بر باور فرد نسبت به میزانِ تاثیرگذاری قدرت خرید در تغییر موقعیت اجتماعی فرد تاثیر گذار است. بازا... بیشتر بخوانید
هویتِ فعال مصرف کننده، راهنمایی است برای تفسیر تجربیات اجتماعی او. مصرف کنندگان از خویشتن و هویت خود به عنوان منبع و مرجعی برای ارزیابی افراد، محصولات و برند ها، انتخاب دوستان و محصولات و تنظیم تعاملات خود با دنیای اجتماعی استفاده می کنند. همانگونه که مصرف کنندگان از محصولات و برند ها به عنوان سمبل هایی برای ابراز خویشتن استفاده می کنند و یا آن ها را برای خلق خویشتنی جدید به کار می گیرند، هم زمان این محصولات هویت آن ها را برای دیگران روشن می سازند. توجه به این نکته ضروری است که معنای انتقالی در ... بیشتر بخوانید
شاید مفهوم خویشتن و هویت مصرف کننده، بیش از هر چیز، محصولِ تعاملات اجتماعی و فرهنگی در جامعه باشد. به همین دلیل، مفهوم خویشتن در فرهنگ های مختلف شکل های متفاوتی به خود می گیرد. حتی در درون یک جامعه نیز خرده فرهنگ ها و مصرف کنندگان مختلف، خویشتن های متفاوتی از خود بروز می دهند. در جایی ممکن است با غیرت بودن ارزشی اساس باشد و در جای دیگر روشنفکر بودن! یکی از وجوه این تفاوت ها خود را در مستقل و یا وابسته بودن خویشتن افراد بروز می دهد. این تفاوت به خصوص در مقایسه فرهنگ های غربی با فرهنگ های شرقی ب... بیشتر بخوانید
اگر از افراد خواسته شود در مورد خود توضیحاتی ارائه کنند، مشاهده می شود که رفتار فرد ساختی است مشتمل بر عواملی که شاید ارتباط مستقیمی با خویشتن فرد نداشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است فرد خود را فردی عاشق هیجان و یا فردی بی خیال معرفی کند، اما نتواند آخرین باری که چنین ویژگی هایی در رفتار او بروز یافته اند را به یاد آورد. به علت محدودیت های رفتاری، مفهوم خویشتن نمی تواند همیشه خود را به شکلی آشکار در رفتار مصرف کننده بروز دهد. تاثیرات خویشتن مصرف کننده بیشتر به شکلی غیر مستقیم در تغییرات حالات ... بیشتر بخوانید
ویژگی های شخصیتی، تفاوت افراد با یکدیگر را معنا می بخشند و این گونه فرض می شود که در طول زمان و در طی شرایط گوناگون، نسبتا پایدار هستند. آغاز طراحی تست های شخصیت بر اساس سنجش ویژگی های شخصیتی، به دوران جنگ جهانی اول باز می گردد. ثبات نسبی یکی از جنبه های کلیدی ویژگی های شخصیتی هستند. در تحقیقات بازاریابی، شخصیت مصرف کننده بر اساس برخی ویژگی های خاص شخصیتی به طور پیوسته مورد تحقیق قرار گرفته است. سنجش شخصیت اجتماعی مصرف کننده، نمونه ای از اینگونه تست هاست که رابطه درونگرایی و برونگرایی مصرف کننده... بیشتر بخوانید
خویشتن مصرف کننده مفهومی چند بعدی است. به این معنا که شامل مجموعه ای متنوع و متفاوت از تصاویر، فعالیت ها، اهداف، احساسات، نقش ها، ویژگی ها و ارزش ها است. روانشناسان علوم اجتماعی معتقدند که خویشتن و فردیت فرد، مجموعه ای است از ادراکات متنوع و در عین حال مرتبط با هم که فرد نسبت به خود دارد. محققان رفتار مصرف کننده تلاش می کنند دریابند که کدام جنبه های خویشتن مصرف کننده را می توان در ارتباطات بازاریابی هدف قرار داد. همچنین کشف این که چگونه می توان محصولات و خدمات را به خویشتن مصرف کنندگان ارتب... بیشتر بخوانید
ارزیابی خود (پاسخ به این سوال که درباره خودت چه احساسی داری)، یکی از جنبه های مهم شخصیت است. ارزیابی خود، بر اهداف، انگیزه ها، تمایلات، استرس و شادی یا افسردگی ای که ما در موقعیت های مختلف تجربه می کنیم و همچنین بر انتخاب های ما اثرگذار است. اعتماد به نفس می تواند یکی از سنجه های ارزیابی خود باشد و عبارت است از "میزانِ مثبت بودن نگرش فرد نسبت به خود و توانایی های خود". اعتماد به نفس به شکل های مختلفی با رفتار مصرف کننده ارتباط دارد: اعتماد به نفسِ پایین با نگرانیِ بزرگ نمایی شده و حاصل از نگاه ... بیشتر بخوانید

در ذهن مصرف کننده

mind

در حافظه مصرف کننده

memory

در قلب مصرف کننده

heart

در روح مصرف کننده

sprit

در جریان زندگی مصرف کننده

life

در اندیشه مصرف کننده

thought

آشنایی با پروژه های آوین

ahead

ahead

ahead

ahead

نتایج تحقیقات

IMAGE بازاریابی حسی- لامسه
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE بازیابی اطلاعات برند
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE تبلیغات مقایسه ای
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تحلیل شخصیت برند
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تصویر بدن
چهارشنبه, 05 اسفند 1394

neuro

video

Top