آوین ویدئو

مدل های نگرش به منظور تشخیص و کاوش در عناصر تاثیر گذار بر نگرش های مصرف کنندگان توسعه یافته اند. مدل های چند شاخصه نگرش، بسیاری از شاخص های تاثیر گذار بر فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان را تشریح می کنند. در فضای بازاریابی، این مدل ها چگونگی تاثیر گذاری باور های مصرف کنندگان (نسبت به شاخص ها و ویژگی های برند ها) بر نگرش های آنان نسبت به برند ها را تبیین می کنند. مصرف کنندگان بر اساس همین شاخص ها و ویژگی ها، برند ها را مورد ارزیابی قرار می دهند. به طور کلی مدل های چند شاخصه نگرش، سه عنصر حیاتی را... بیشتر بخوانید
مدل فیشبین یکی از مدل های چند شاخصه محبوب است که به طور گسترده در تحقیقات بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل سه مولفه نگرش را مورد سنجش قرار می دهد که عبارتند از:       1) باور های برجسته مصرف کنندگان       2) رابطه نگرش-محصول، نگرش-برند و ...       3) ارزیابی ویژگی های مهم محصول، برند و ... به طور خلاصه، مدل فیشبین نشان می دهد که نگرش مصرف کنندگان نسبت به هر محصول، خدمت، برند و ...، در واقعیت عبارت است از... بیشتر بخوانید
نظریه انتظار بر مبنای این باور که "برای به دست آوردن چیزی، باید چیزی را از دست داد" بنا شده است. بر اساس این نظریه، تصمیمات مصرف کنندگان بر این پایه استوار است که آن ها چگونه سود و زیان های احتمالیِ حاصل از تصمیمات خود را ارزش گذاری می کنند. این نظریه بر پایه "تابع ارزش" فردی (شکل زیر) توسعه یافته است. این تابع نشان دهنده لذت و یا مشقت پیشبینی شده ای است که از نتیجه یک تصمیم منتج می شود. سود و زیان ها بر اساس یک نقطه مرجع محاسبه می شوند. یکی از جنبه های مهم در نظریه انتظار این است که تابع ارز... بیشتر بخوانید
نظریه قضاوت اجتماعی تصریح می کند که مصرف کنندگان جهان را از طریق مطابقت دادنِ محرک های جدید با اطلاعاتی که از پیش در حافظه ذخیره شده است، درک می کنند. بدین ترتیب، این نظریه مشابهت هایی با نظریه خود ادراکی دارد. بر اساس نظریه قضاوت اجتماعی، اولین نگرش مصرف کننده به عنوان یک چارچوب مرجع برای او عمل می کند؛ به این صورت که اطلاعات جدید بر اساس استاندارد های موجود در اندیشه مصرف کننده دسته بندی می شوند. مصرف کنندگان با پیروی از این استاندارد های موجود، قادر خواهند بود در مورد قابل پذیرش بودن یا ... بیشتر بخوانید
متقاعد سازی تلاشی است فعال برای تغییر نگرش های مصرف کنندگان. مدل احتمال ارزیابی (ELM) چگونگی کارکرد متقاعد سازی و ترغیب مصرف کنندگان را تشریح می کند. این مدل توضیح می دهد که چگونه مصرف کنندگان اطلاعات جدید را بر اساس میزان ارتباط و مربوط بودن پیام ها برای آن ها و از طریق مسیر های متفاوت پردازش می کنند. هنگامی که درگیری مصرف کنندگان در سطح بالایی است، مسیر مرکزی پردازش طی می شود. در مسیر مرکزیِ متقاعد سازی، این مصرف کننده است که تشخیص می دهد اطلاعات به او مرتبط هستند یا خیر. در این حالت، مصرف کنن... بیشتر بخوانید
نظریه ادراک خویشتن (خود ادراکی)، روشی دیگر برای تشریح ناهماهنگی های شناختی معرفی می کند. این نظریه توضیح می دهد که افراد چگونه رفتار های خود را مشاهده می کنند و این مشاهدات را برای شکل دهی به نگرش های خود به کار می گیرند. به نظر می رسد این نظریه بیشتر با سلسله مراتب با درگیری پایین مرتبط است؛ که در آن مصرف کنندگان پس از درگیر شدن با نوعی از رفتار، نگرش ها (یا عواطفی) را به دست می آورند. در شکل زیر مدل فرآیندی این نظریه قابل مشاهده است. این مدل به خوبی نمایان گرِ ذاتِ پویا و متغیر رفتار... بیشتر بخوانید
ثبات و هماهنگی شناختی، یکی از نیاز های پر قدرت در مصرف کنندگان است و آن ها تمایل بالایی برای هماهنگ کردن نگرش های خود دارند. بر اساس اصول هماهنگی شناختی، مصرف کنندگان تلاش می کنند که اندیشه ها و رفتار هایی هماهنگ و یکپارچه داشته باشند. به عبارت دیگر، مصرف کنندگان برای دستیابی به تعادل روحی و روانی، رفتار خود را با نگرش های خود تنظیم می کنند. نا هماهنگی (نا هنجاری) شناختی، حالتی درونی است که در اثر اختلاف و تعارض میان رفتار و نگرش ها به وجود می آِید. بر اساس نظریه ناهماهنگی شناختی، مصرف کنندگان ... بیشتر بخوانید
نگرش ها به وسیله فرآیند های متعددی به وجود می آیند. نگرش ها علی الخصوص از طریق الگو های یادگیری نظیر شرطی سازی واکنشی و شرطی سازی کنشی شکل می گیرند و ارتباطات مهمی میان نظریه های یادگیری و فرآیند های شکل گیری نگرش وجود دارد. علاوه بر این، نگرش ها می توانند از طریق یکی از فرآیند های زیر به وجود آیند:       1) همراهی کردن برخی از نگرش ها بر مبنای فرآیند همراهی کردن به وجود می آیند و با شرطی سازی کنشی (ابزاری) ارتباط دارند. در این فرآیند، نگرش ها برای دستیابی ... بیشتر بخوانید
اگر تا به حال به فرآیند خرید مصرف کنندگان توجه کرده باشید، حتما این سوال برای شما پیش آمده: آیا خریداران به محصول شما علاقه مند می شوند و بعد اطلاعاتی درباره آن به دست می آورند؟ یا اینکه در ابتدا اطلاعات و مشخصات محصول شما آن ها را جذب می کند و بعد به آن علاقه مند می شوند؟ و یا...؟ پاسخ این سوال بستگی به درگیری خریداران و مصرف کنندگان با محصول شما دارد. در این بینش، شرایطی با درگیری پایین را بررسی می کنیم. همانگونه که از نام مدل مشخص است، کاربرد آن مربوط به موقعیت های خرید با درگیری پایین ... بیشتر بخوانید
اگر تا به حال به فرآیند خرید مصرف کنندگان توجه کرده باشید، حتما این سوال برای شما پیش آمده: آیا خریداران به محصول شما علاقه مند می شوند و بعد اطلاعاتی درباره آن به دست می آورند؟ یا اینکه در ابتدا اطلاعات و مشخصات محصول شما آن ها را جذب می کند و بعد به آن علاقه مند می شوند؟ و یا...؟ پاسخ این سوال بستگی به درگیری خریداران و مصرف کنندگان با محصول شما دارد. در این بینش، شرایطی با درگیری عاطفی را بررسی می کنیم. سلسله مراتب تجربی، بر اهمیت عواطف مصرف کننده تاکید دارد. در بسیاری از موقعیت های خرید، مص... بیشتر بخوانید
مدل سلسله مراتب استاندارد (یا سلسله مراتب با درگیری بالا) در شکل زیر نمایش داده شده است. ممکن است اسم این مدل کمی ترسناک به نظر آید اما در واقع مفهومی بسیار ساده و مهم را در بر دارد. این مدل به این سوال پاسخ می دهد که: در شرایطی که مصرف کنندگان شما، با محصولاتی نظیر محصولات شما بسیار درگیر هستند، چه مراحلی را تا بروز یک رفتار (مثلا خرید) طی می کنند؟ شما ممکن است مصرف کنندگانی داشته باشید که اطلاعات زیادی در مورد محصول شما دارند، با افراد زیادی مشورت می کنند، محصولات جدید در جهان را دنبال می کنن... بیشتر بخوانید
نظریه تعادل، چگونگی ارزیابی مصرف کننده نسبت به عناصری که با هم در ارتباط هستند را تشریح می کند. به عنوان مثال وقتی یک مصرف کننده تصمیم می گیرد یک محصول را خریداری کند، ممکن است تنها به اطلاعات محصول توجه نکند. ممکن است او برای تایید تصمیم خود به این فکر کند که چه کسان دیگری نیز این محصول را می خرند. اگر شخصی که مورد تایید شماست از مصرف کنندگان این محصول باشد ولی کیفیت محصول در نگاه اول پایین به نظر برسد، شما چه می کنید؟ احتمال دارد به نظر خود شک کنید، نه؟ ولی چرا؟ چون شما با یک تناقض رو به رو هس... بیشتر بخوانید
نظریه کارکردی نگرش، نقش نگرش ها در جهت دهی و شکل دهی به رفتار های اجتماعی را تشریح می کند. این نظریه با کشف سرچشمه انگیزه های بشری، منبع خلق نگرش ها و دلیل به وجود آمدن آن ها را تشریح می کند. چهار کارکرد اصلی برای نگرش ها وجود دارد. کارکرد های انتفاعی (سود گرایانه)، ارزشی، تدافعی و معرفتی (دانشی). بازاریابان می توانند هر یک از این کارکرد ها را به عنوان یک جاذبه در نظر گیرند و این جاذبه ها را از طریق تبلیغات و فعالیت های ترویجی به مصرف کنندگان انتقال دهند. کارکرد انتفاعی نگرش کارکرد انتفاعی ... بیشتر بخوانید
نگرش ها از این جهت دارای اهمیت اند که احساسات و تفکرات مصرف کنندگان را منعکس می کنند. همچنین می توان از نگرش های مصرف کنندگان برای توضیح و تشریح امیال و نیات آن ها استفاده کرد. بدین معنا که مدل های نگرشی، در تشریح شیوه تصمیم گیری مصرف کنندگان به ما یاری می رسانند. بعد فکری نگرش، شناخت نامیده می شود و بعد احساسی آن به عواطف مصرف کننده مرتبط است. کلمه نگرش در ادبیات روزمره در معانی متفاوتی به کار می رود. در رفتار مصرف کننده ما مفهوم نگرش را به این تعریف محدود می کنیم: "ارزیابی عمومی و پایدار مصرف... بیشتر بخوانید
همانگونه که مصرف کنندگان نگرش هایی نسبت به برند ها و محصولات بدست می آورند، نگرش هایی نسبت به تبلیغات نیز شکل می دهند. نگرش نسبت به تبلیغات عبارت است از "جبهه گیری مصرف کننده برای واکنش به یک محرک تبلیغاتی به صورت مطلوب یا نا مطلوب، طی یک موقعیت نمایشی خاص." این تعریف بدان معناست که تبلیغات دارای ارزش سرگرم کنندگی هستند. یک تبلیغ می تواند احساسات مثبتی ایجاد کند و مصرف کنندگان در زمان تماشای تبلیغات، واکنش های احساسی و عاطفی متنوعی را تجربه می کنند. نگرش نسبت به تبلیغ متغیری است وابسته به شرکت... بیشتر بخوانید

در ذهن مصرف کننده

mind

در حافظه مصرف کننده

memory

در قلب مصرف کننده

heart

در روح مصرف کننده

sprit

در جریان زندگی مصرف کننده

life

در اندیشه مصرف کننده

thought

آشنایی با پروژه های آوین

ahead

ahead

ahead

ahead

نتایج تحقیقات

IMAGE بازاریابی حسی- لامسه
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE بازیابی اطلاعات برند
چهارشنبه, 05 اسفند 1394
IMAGE تبلیغات مقایسه ای
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تحلیل شخصیت برند
سه شنبه, 04 اسفند 1394
IMAGE تصویر بدن
چهارشنبه, 05 اسفند 1394

neuro

video

Top