بینش های آوین

𝗔𝘃𝗶𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀

بینش‌های آوین، شامل آخرین دریافت‌های ما از پروژه‌هایمان، بروزترین یافته‌های دانش مدیریت در جهان، اطلاع رسانی پیرامون اقدامات برند‌های بزرگ و تفسیر آنها و ... می باشد. با ما همراه باشید.


  این هفته کرافت هاینز کانادا با آغاز پویشی جدید، از مردم خواست تا با کشیدن
نویسنده:
۴ بهمن ۱۳۹۹
زمان مطالعه: 3 دقیقه طبقه بندی: پایه رفتار مصرف‌کننده و لزوم توجه به آن رفتار
نویسنده:
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مفهوم پردازش اطلاعات پردازش اطلاعات بازاریابی به وسیله مصرف کننده، فرآیندی
نویسنده:
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
زمان مطالعه: 2 دقیقه طبقه بندی: مفید یکی از پایه ای ترین رفتار های اجتماعی مصرف
نویسنده:
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
No image available
زمان مطالعه: 2 دقیقه طبقه بندی: ضروری انگیزه دیگری که بسیار مورد توجه قرار گرف
نویسنده:
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
زمان مطالعه: 4 دقیقه طبقه بندی: پایه چیستی محرک های بازاریابی محرک های بازاریا
نویسنده:
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
قضاوت های ادراکی، با توجهِ اختیاری نسبت به محرک های ادراکیِ موجود در دورنمای
نویسنده:
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
No image available
زمان مطالعه: 2 دقیقه طبقه بندی: ضروری بازاریابان عموما به نیاز اساسی اکتساب و مالکیت مصرف کنندگان و به خصوص تمایل آن ها به نوعی خاص از محصول، علاقه مند هستند. اما درک و پیش بینی این مسئله که “چر ...
نویسنده:
۱۰ بهمن ۱۳۹۹
مصرف کنندگان در زندگی روزمره خود، عقاید گوناگونی را در مورد جهان اطراف خود و
نویسنده:
۱۰ بهمن ۱۳۹۹
No image available
جرالد ادلمن، یکی از متخصصان پیشرو در زمینه خودآگاهی و ذهن و برنده جایزه نوبل
نویسنده:
۹ بهمن ۱۳۹۹
زمان مطالعه: 3 دقیقه طبقه بندی: ضروری بازاریابی چیست؟ چه فوایدی دارد؟ در کجا م
نویسنده:
۲۳ دی ۱۳۹۹
زمان مطالعه: 4 دقیقه طبقه بندی: مفید توجه به کیفیت ادراک شده، همواره اقدامی مق
نویسنده:
۲۲ دی ۱۳۹۹
No image available
زمان مطالعه: 3 دقیقه طبقه بندی: مفید ویدئوی زیر را از مجموعه ویدئو های آموزشی ش
نویسنده:
۱۰ دی ۱۳۹۹
زمان مطالعه: 5 دقیقه طبقه بندی: برجسته فرآیند تجربه برند، شامل ادراکات ح
نویسنده:
۷ دی ۱۳۹۹
کی از الگوهایی که براي برنامه ریزی پیام تبلیغاتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد الگوی آیدا است. این الگو براي برنامه ریزي پیام تبلیغاتی، شیوه اي چهار منظوره را پیشنهاد می کند که عبارت است از: ج ...
نویسنده:
۶ دی ۱۳۹۹
پروفسور چارلز اسپنس، استاد دانشگاه آکسفورد در رشته روانشناسی تجربی است. او ر
نویسنده:
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
فرآیند ادراک با در معرض محرک قرار گرفتن آغاز می شود. یعنی شما برای درک هر چیزی
نویسنده:
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
سبک زندگی به معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه یا جامعه است. سبک های زندگی مجم
نویسنده:
۲۶ شهریور ۱۳۹۹