پرش لینک ها

چرا مدیران ارشد به چشم انداز هلیکوپتری نیاز دارند؟

بیش از زمانی که شرکت ها برای تحلیل و درک رفتار خریداران صرف می کنید، مشتریان برای تجزیه و تحلیل محصولات شرکت ها وقت خواهند گذاشت.

مشتریان احتمالی حتی پیش از آن که کارشناسان فروش برای شناسایی نیازهای آن ها دست به کار شوند، شرکت ها را بر اساس رد پای دیجیتالی تان (و یا نبود آن) بررسی خواهند کرد.

مرز بین فروش و بازاریابی محو خواهد شد؛ یک عملکرد یکپارچه ظهور خواهد کرد تا پوشش دهی و منابع را با مشتریان هدف تطبیق دهد. رقبا خواهند توانست با خدمات یکپارچه، تماس های کمتر، کانال های توزیع کم هزینه تر، سهم بازار بهتر و وفاداری بیشتر، به مشتریان بهتر خدمت رسانی کند. شرکت ها مجبور خواهید شد بیش از نیمی از فروشندگان خود را دوباره آموزش دهند یا جایگزین نمایند تا از فروشندگان شرکت های رقیب که به جای توضیح ویژگی ها و گرفتن سفارش ها، ارزشی واقعی برای مشتریان خلق می کنند، عقب نمانید. بدون اقدامات مشخص و برنامه ریزی شده برای ممانعت از پیچیدگی و هزینه های سربار اجرایی، هزینه های فروش سریع تر از درآمدها رشد خواهند کرد.

برای بهینه سازی تجربه شما در وبسایت آوین از کوکی استفاده می کنیم.