شیوه همکاری

روش های همکاری آوین با کسب و کارها

شیوه همکاری با آوین

کسب و کارها بر حسب نیازها و سازمان خود می توانند از خدمات ما استفاده کنند. در زیر شرح این روش ها را بیان می کنیم

همفکری بازاریابی

در این روش، موضوعی خاص مطرح می شود و بعد از بررسی توسط تیم آوین در یک جلسه آنلاین نظرات تیم مشاوره آوین در آن موضوع خاص، به شما ارائه می گردد.

عضوی از تیم بازاریابی

در این روش، ما جلساتی منظم به صورت هفتگی یا دوره زمانی دیگر خواهیم داشت و در کنار تیم مدیریتی کسب و کار شما خواهیم بود.

پروژه ی بازاریابی

در این روش،

برون سپاری بازاریابی

در این روش، سوالات مشخصی که با آن درگیر هستید طرح می شوند و سپس در یک جلسه آنلاین همفکری کارشناس آوین را در مورد موضوع مورد نظر خواهید گرفت.

همفکری بازاریابی

این شیوه همکاری برای کسب و کارهای کوچک یا آنهایی که در مرحله تولد می باشند مفید است. در این روش موضوع توسط مشتری شرح داده می شود و ما در آوین نظرات خود را پیرامون آن با مشتری در میان خواهیم گذاشت. در این روش، همکاری به صورت کلی طی دو جلسه صورت خواهد پذیرفت، در جلسه اول شرح موضوع و هم چنین سوالات تکمیلی کارشناسان ما و در جلسه دوم نقطه نظرات ما پیرامون مسائل مشتری طرح می گردد. میزان درگیری کارشناسان ما در این روش کمتر از دیگر روش های همکاری است. در این روش ما نظارتی بر اجرای برنامه ها نخواهیم داشت و عموما راهنمایی هایی کلی به مشتری ارائه می شود. البته هر میزان که سوال دقیق تری در ذهن مدیران کسب و کارها باشد بهتر می توانند از کمک ما بهره ببرند.

عضوی از تیم بازاریابی

در این روش، ما در طول زمانی مشخص به عنوان عضوی ناظر در تیم بازاریابی و برنامه ریزی کسب و کار های مشتری خواهیم بود. بسته به مسایلی که در جلسات مطرح می گردد، نقطه نظرات خود را مطرح می کنیم. این روش برای کسب و کارهایی مفید است که تیم بازاریابی مستقر دارند و در حال حاضر نیاز به خدماتی دارند که در حوزه دانشی خدمات آوین است و تمایل دارند نظرات گروهی از بیرون سازمان را نیز برای طرح های خود داشته باشند. هزینه ای که مشتری در این روش متحمل می شود پایین است و حضور مداوم ما باعث می شود تا فضای کسب وکار مشتری را بهتر بشناسیم و بتوانیم در طراحی برنامه های اجرایی نیز به آن ها کمک کنیم.

پروژه ی بازاریابی

در این روش، مشتری تمام توان آوین را در کنار خود خواهد داشت. چه در مراحل ارزیابی و برنامه ریزی و چه در مرحله اجرا نظارت و رهبری آوین را در مجموعه خود خواهد داشت. لیست پروژه های مختلف آوین در حوزه ی بازاریابی را در صفحه راه‌حل‌های آوین می توانید مشاهده فرمایید.

برون سپاری بازاریابی

برای اولین بار در ایران، این امکان را برای کسب و کارها ایجاد کردیم تا بتوانند با خیالی آسوده فعالیت های بازاریابی خود را برون سپاری کنند. در این روش، تیمی متشکل از مهارت های مختلف بازاریابی در مجموعه آوین تشکیل می شود و این تیم به صورت همزمان چند مجموعه را پشتیبانی می کند. به صورت مداوم و لحظه ای با دیگر نیروهای کسب و کار در ارتباط می باشد و تمامی اقدامات مورد نیاز بازاریابی را انجام می دهند. از آنجاییکه این تیم به صورت همزمان چند کسب و کار را پشتیبانی می کند هزینه آن پایین تر از زمانی ست که یک کسب و کار بخواهد تیم مختص به خود را راه اندازی کند و البته علاوه بر مزیت هزینه، جلوگیری از هزینه های آزمون و خطا بخاطر تجربیات و استانداردهای آوین است.