گروه مشاوره مدیریت آوین

برای کسب و کارهایی که میخواهند رهبر بازارهایشان باشند

خدماتی برای افزایش سودآوری و رشد پایدار کسب و کار

صنایع و بازارها

نتایجی از جنس ارزش، نه گزارش

رقابت در صنایع و بازارهای مختلف، روش ها و اصول متفاوتی دارد. لزوما فرمولی که در یک بازار موفق عمل کرده و باعث رشد یک مجموعه شده در بازاری دیگر همان نتیجه را به بار نمی آورد. مشاور ه بازاریابی زمانی می تواند به سازمان ها کمک کند که مختصات بازاهایشان را بشناسد. مولفه های کلیدی موفقیت، روش های رقابت و شیوه های خلق ارزش بین زیرگروه های مختلف بازار  را باید شناخت تا بتوان مشاوره ای اثرگذار و ارزش آفرین ارائه کرد. ما در آوین، در بازارها و صنایع معدودی فعالیت می کنیم چرا که معتقدیم پروژه های مشاوره محل آزمون و خطای ما برای شناخت بیشتر بازارها نیست و خود را متعهد به حفظ سرمایه و رشد درآمد مشتریانمان می دانیم . به همین دلیل در بازارهایی که با آن ها آشنا هستیم و با اطمینان می توانیم به مشتریانمان کمک کنیم وارد شده ایم که در زیر به آن ها اشاره می شود.

صنعت خرده فروشی

خرده فروشی های بزرگ در هر بازاری

خرده فروشی

توضیحات بیشتر

آموزشگاه های خصوصی

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

صنعت حمل و نقل

مهمترین ارزش افزوده مدیران در فرایند تدوین استراتژی ایجاد می شود

تدوین استراتژی

توضیحات بیشتر

استارت آپ ها

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

آرایشی و بهداشتی

خدماتی جامع برای مدیریت کلینیک های زیبایی و سلامت

کلینیک های زیبایی و سلامت

توضیحات بیشتر

مواد غذایی

از مرحله نیازسنجی تا استخدام و آموزش منابع انسانی

طراحی ساختار فروش

توضیحات بیشتر

صنعت ساختمان

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

کسب و کارهای دیجیتال

از مرحله نیازسنجی تا استخدام و آموزش منابع انسانی

طراحی ساختار فروش

توضیحات بیشتر

محصولات مصرفی

از مرحله تحقیقات اولیه تا ارائه به بازار برنامه ریزی و نظارت بر اجرا برای توسعه محصولات جدید

توسعه محصول جدید

توضیحات بیشتر

صنایع گردشگری

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

خدمات عمومی

از مرحله نیازسنجی تا استخدام و آموزش منابع انسانی

طراحی ساختار فروش

توضیحات بیشتر

صنعت سرگرمی

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر