خدمات مشاوره بازاریابی

مدیریت محصولات و ارائه محصول جدید

و توسعه محصولات مشتری محور

خدمات مشاوره بازاریابی گروه آوین

مدیریت محصول و ارائه محصول جدید

ما کمک می کنیم تا شرکت ها موانع پیش روی خود را به نوآوری تبدیل کنند و توسعه محصولات مشتری محور را بهبود دهند تا پیشنهادیه ارزشی آن ها متمایز از سایرین، و پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.

مدیریت محصول نه تنها با توسعه محصولاتی که نیازهای مشتری را بهتر تامین می کند سر و کار دارد بلکه همچنین تضمین می کند فرآیندهای توسعه و نوآوری محصولات، شرکت را برای موفقیت در آینده جایگاه یابی می کنند. ما در آوین می دانیم که مدیریت محصول برای افزایش و پایداری رشد درآمد امری ضروری است.

در صورتی که سوالی درباره مدیریت محصولات و منافع آن دارید و یا در سازمان خود با مشکلی مواجه شده اید، با ما تماس بگیرید. همکاران ما در آوین، مشتاقانه پاسخگوی شما خواهند بود.

چه دستاوردی خواهید داشت

در صورت استفاده از این خدمت آوین، چه انتظاری از تغییرات و نتایج همکاری باید داشته باشید

هم افزایی محصولات

سبد محصولات باید به گونه ای طراحی شود که بتوانند در کنار هم ارزش بیشتری برای ذینفعان ایجاد کند

برندینگ

محصولات مهمترین نقطه تماس مشتری با هر مجموعه است. ما با در نظر گرفتن استراتژی برند سبد محصول را ممیزی می کنیم

تحقیقات بازار

محصولات موفق از دل شناخت عمیق و دقیق از گروه های مشتری و بازیگران بازار استخراج می شوند

هزینه های بازاریابی

هنگامی که محصول به درستی طراحی و بهینه سازی شود هزینه های بازاریابی برای فروش و پروموت آن بسیار کمتر می شود

یکپارچگی طراحی

اطلاعات، پیام ها و بسته بندی محصولات به گونه ای در راستای استراتژی برند خواهند بود

ردگیری محصول

در طراحی محصول مکانیسمی برای ردگیری محصول در کانال توزیع و مصرف کنندگان تعبیه خواهیم کرد

چرا آوین

همراهی با تجربه و تلاشگر را در کنار خود خواهید داشت

برای اولین بار در ایران خدماتی در حوزه بازارهای رقابتی برای کسب و کارها تعریف و ضمانت کردیم که می تواند نتایج چشمگیری برای آن ها به ارمغان بیاورد

تکنولوژی بروز

از تکنولوژیهای بروز برای تست نسخه های اولیه قسمت های مختلف حصول استفاده خواهیم کرد

طراحی صنعتی

از اصول طراحی صنعتی در طراحی جنبه های بیرونی محصول استفاده خواهیم کرد

چند سطحی

سطوح مختلف برای محصول تعریف می کنیم تا مشتریان در هنگام استفاده و پس از آن تجربه ی متمایزی داشته باشند

تست بازار

در مراحل مختلف با تحقیقاتی علمی و پیشرفته نظر بازار را نسبت به تصمیمات خواهیم سنجید
بینش های آوین

جدیدترین نوشته ها و مقالات آوین