خدمات مشاوره بازاریابی

طراحی ساختار فروش

الف تا یای راه اندازی یک سازمان فروش موفق

خدمات مشاوره بازاریابی گروه آوین

طراحی ساختار فروش

برای شرکت هایی که بر روی رشد تمرکز دارند، یکی از بزرگترین فرصت ها بهره ورتر کردن سازمان فروش است. زمانی که کانال های فروش شرکت تمام پتانسیل خود را بشناسند، نه تنها درآمد و سهم بازار را افزایش خواهند داد، بلکه سازمانی با عملکرد بالا خلق خواهند کرد که متعاقبن منجر به نتایج مالی شگفت آوری خواهد گردید.

در صورتیکه در برنامه رشد خود بدنبال ایجاد ساختار فروش جدیدی در بازار یا زیربازاری جدید هستید ما در تمامی مراحل این کار در کنارتان خواهیم بود تا به بهترین شکل به نتایج مدنظرتان برسد.

در صورتی که سوالی درباره طراحی ساختار فروش و منافع آن دارید و یا در سازمان خود با مشکلی مواجه شده اید، با ما تماس بگیرید. همکاران ما در آوین، مشتاقانه پاسخگوی شما خواهند بود.

چه دستاوردی خواهید داشت

در صورت استفاده از این خدمت آوین، چه انتظاری از تغییرات و نتایج همکاری باید داشته باشید

مدیریت کانال توزیع

کانال توزیع در بازارها و زیربازارهای اصلی شناسایی و شیوه ی ارتباط با آن ها تدوین می شود

برنامه ریزی فروش

اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی در راستای استراتژی های برند سازمان برای تیم فروش تدوین می گردد

ارزیابی عملکرد

شاخص های ارزیابی عملکرد تدوین می شود و شیوه ارزیابی آن ها را تعیین می کنیم

جذب نیروهای فروش

فرایند جذب، استخدام و آموزش پرسنل فروش تا مرحله شروع به کار

تعیین استانداردها

استانداردهای ارتباطی و دستورالعمل های اجرایی برای سازمان فروش به صورت کامل تدوین می شود.  

شراکت های استراتژیک

بر اساس گروه های مشتری منتخب، محصولات مکمل از مجموعه های دیگر را به سبد فروش اضافه خواهیم کرد تا هزینه ها کاهش یابد

چرا آوین

همراهی با تجربه و تلاشگر را در کنار خود خواهید داشت

برای اولین بار در ایران خدماتی در حوزه بازارهای رقابتی برای کسب و کارها تعریف و ضمانت کردیم که می تواند نتایج چشمگیری برای آن ها به ارمغان بیاورد

نتیجه محوری

اقدامات درست یعنی اقداماتی که رشد درآمد برای سازمان به همراه داشته باشد، هر چند که رشد پایدار هدف نهایی ماست

آموزش های تخصصی

ما برای قسمت های مختلف مجموعه تان آموزش هایی اختصاصی در نظر می گیریم تا نسبت به توانمند شدن آن ها اطمینان حاصل کنیم

مدیریت تحول

چالش هایی که حین هر تغییری در سازمان رخ خواهد داد را می شناسیم و مدیریت می کنیم

بازدهی سریع

در هر مرحله ازکار ما، شاهد تغییرات درآمدی زودبازده در مجموعه تان خواهید بود
بینش های آوین

جدیدترین نوشته ها و مقالات آوین