خدمات مشاوره بازاریابی

تدوین استراتژی

مشکلات سازمان را پیش از آنکه غیر قابل حل شوند پیدا می کنیم

خدمات مشاوره بازاریابی گروه آوین

تدوین استراتژی

استراتژی، یعنی گرفتن مناسب ترین تصمیمات. استراتژی های ناکارآمد، اغلب منجر به تضغیف رشد و سودآوری می شوند. استراتژی بازاریابی، تمامی اهداف بازاریابی را در قالب طرحی جامع با هم ترکیب می کند و هدف از آن، دستیابی به بیشترین سود ممکن و بقای کسب و کار در بازار رقابتی می باشد.

استراتژی بازاریابی، می گوید که به چه کسی، چه چیزی را، در چه زمانی، و چگونه می توان گفت؟

اثربخش ترین استراتژی های بازاریابی بر اساس استخراج بینش هایی درباره مشتریان و بخش بندی بازار، و با تمرکز بر روی مجموعه محصولات و خدمات مناسب مشتریان هدف، توسعه می یابند. و منجر به طراحی تجربه عالی برای مشتریان، افزایش وفاداری آنان و در نهایت، افزایش سودآوری شرکت می شود.

اگرچه استراتژی بازاریابی، تمامی تفاوت های لازم برای موفقیت را ایجاد می کند، اما بررسی های آوین نشان می دهند که کمتر شرکتی، مسیر تعیین استراتژی بازاریابی خود را با موفقیت کامل طی می کند. چرا که این مسیر مملو از سراب هایی است که منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه می گردد.

در صورتی که سوالی درباره ماهیت استراتژی بازاریابی و منافع آن دارید و یا در سازمان خود با مشکلی مواجه شده اید، با ما تماس بگیرید. همکاران ما در آوین، مشتاقانه پاسخگوی شما خواهند بود.

چه دستاوردی خواهید داشت

در صورت استفاده از این خدمت آوین، چه انتظاری از تغییرات و نتایج همکاری باید داشته باشید

بازگشت سرمایه

بازگشت سرمایه در واحد بازاریابی و فروش به دلیل تمرکز بر نقاط مهم بهتر خواهد شد 

بازدهی بالاتر

به دلیل مشخص بودن مسیر حرکت شرکت، عملکرد نیروها بالاتر خواهد رفت.

ابتکار و نوآوری

افراد بیشتری در سازمان امکان مشارکت در برنامه ها را خواهند داشت و باعث نوآوری های بیشتری خواهد شد

هزینه های بازاریابی

هزینه های بازاریابی غیر مرتبط با استراتژی های تدوین شده پس انداز خواهد شد.

سیستم سازی

مهمترین مانع سیستم سازی در مجموعه های مختلف، نبود استراتژی مشخص است. 

سنجش عملکرد

برنامه ارزیابی عملکرد دقیق تری می توان تدوین کرد و نتایج بدست آمده را بهبود بخشید.

چرا آوین

همراهی با تجربه و تلاشگر را در کنار خود خواهید داشت

برای اولین بار در ایران خدماتی در حوزه بازارهای رقابتی برای کسب و کارها تعریف و ضمانت کردیم که می تواند نتایج چشمگیری برای آن ها به ارمغان بیاورد

نتیجه محوری

اقدامات درست یعنی اقداماتی که رشد درآمد برای سازمان به همراه داشته باشد، هر چند که رشد پایدار هدف نهایی ماست

تحقیقات آماری

تحقیقات بازار گسترده ای انجام می دهیم تا مطمین شویم که خطاهای ذهنی و برداشت های شخصی منجر به تدوین استراتژیهایی بد و بی ثمر شوند.

مدیریت تحول

چالش هایی که حین هر تغییری در سازمان رخ خواهد داد را می شناسیم و مدیریت می کنیم

بازدهی سریع

در هر مرحله ازکار ما، شاهد تغییرات درآمدی زودبازده در مجموعه تان خواهید بود
بینش های آوین

جدیدترین نوشته ها و مقالات آوین