مدل کسب و کار: تجسم کردن مدل کسب و کار (قسمت دوم)

ویدئویی که مشاهده خواهید نمود، دومین قسمت از آموزش های سریالی این شرکت در زمینه طراحی مدل کسب و کار است. این ویدئو در مسیر داستان جذاب خود، به معرفی ساختار مدل کسب و کار می پردازد. شما با مشاهده این ویدئو با اجزای یک مدل کسب و کار آشنا خواهید شد و اجزای مدل کسب و کار یکی از انقلابی ترین شرکت های زمان ما در کوتاه ترین زمان ممکن درک خواهید نمود.

گروه مشاوره مدیریت آوین

گروه مشاوره مدیریت آوین

ما در آوین سعی می کنیم تا از زوایای مختلف به بازار و رقابت بین شرکت ها بپردازیم.