رقابت بر سر مدل کسب و کار (قسمت سوم)

ویدئویی که مشاهده خواهید نمود، با ساده ترین زبان ممکن شما را با یکی از داغ ترین مباحث استراتژیک آشنا می کند: رقابت بر سر مدل کسب و کار. این ویدئو سطوح مختلف رقابت در صنایع گوناگون را تشریح می کند و اهمیت باور نکردنی یک مدل کسب و کار را به روشنی انتقال می دهد. شما با مشاهده این ویدئو رمز و راز پیروزی در رقابت های سنگین تجاری را درک خواهید کرد و … .

گروه مشاوره مدیریت آوین

گروه مشاوره مدیریت آوین

ما در آوین سعی می کنیم تا از زوایای مختلف به بازار و رقابت بین شرکت ها بپردازیم.