چرا بیشتر محصولات جدید در بازار شکست می خورند؟

در این ویدئو، کریس کورنین، بینش های خود را در رابطه با به کارگیری نوآوری در تولید محصولات غذایی در اختیار ما قرار می دهد. او دلایل شکست محصولات جدید را تحلیل می کند و نادیده گرفتن آنالیز رفتار مصرف کنندگان را به عنوان بزرگ ترین دلیل شکست محصولات جدید معرفی می کند.

گروه مشاوره مدیریت آوین

گروه مشاوره مدیریت آوین

ما در آوین سعی می کنیم تا از زوایای مختلف به بازار و رقابت بین شرکت ها بپردازیم.