ماموریت

ماموریت ما بازیابی و توسعه “اعتماد به نفس” و “واقعیت بخشی به خود” برای کسب و کار های ایرانی است. ما با شناخت آسیب های وارده بر پیکره نسل های گوناگون ایرانی، فشارهای تک گونه کننده ابر فرهنگ ها و ساختار های مسلط، میراث های خیالی و انحرافات فکری، اخلاقی و اجرایی گوناگون در طی اعصار متمادی، در پی زدودن غبار های بلاهت و به رسمیت شناختن تلاش های ساختار شکنانه ی اینک ترس آمیخته، از فضای کسب و کار و از تصویر بزرگ تر یعنی جامعه ایرانی هستیم. به عقیده ما حرکت به سمت شکوفایی خلاقیت ها، جستجو و استخراج بینش های روشن بومی، بازخوانی و بازشناخت مبانی فرهنگی و میراثی و میل به تعالی اجتماع، حرکتی اصیل و در خور تکاپوست.
به باور ما کسب و کار های ایرانی می بایست مشتریان را نه به عنوان مصرف کنندگانی صرف و تامین کننده سود بلکه به عنوان وجود های انسانی با قابلیت های وصف ناپذیر کنشگری، ادراکی و تولیدی در نظر آورند. مشتریان را نقاط آغازین استراتژی های سازمانی خود بدانند که می بایست توجه کامل خود را به نیاز ها و دغدغه های آنان معطوف دارند.
شرکت مشاوره مدیریت آوین خود را مفتخر می داند که در راستای تحقق این ارزش ها، خود را به عنوان یکی از پیشگامان عرضه دارد. برای ما نه تنها متفاوت بودن بلکه ایجاد تفاوت های عمیق، هرچند در حوزه هایی اندک، اهمیت استراتژیک اساسی دارد. رویکرد ما در همکاری های خود با مشتریان، تکریم روح آنان به عنوان نیروهای محرک تعالی و واقعیت بخشی به پتانسیل های واقعی و شخصی آنان خواهد بود و نه صرفا بهره برداری های کور منشانه اقتصادی. بنا بر باور ما، سرمایه گذاری های اساسی در تعالی مشتریان و به خصوص جامعه، عمیق ترین منافع مالی در افق بلند مدت را در پی خواهد داشت. همراهان ما شرکت هایی خواهند بود که هم سان ما در پی ایجاد تغییرات بنیادی نه تنها در شاخص های اقتصادی خود بلکه در جوامع ملی و جهانی خود هستند و ارزش ها و رویا های ما را به اشتراک دارند.
ما در جستجوی منابعی هستیم که پول و سرمایه به تنهایی از تامین آن ها در مانده اند. ما در پی کشف منابع روحانی و یافتن معنی، شادی و تحقق واقعیت بخشی به خود هستیم. برای ما و همراهانمان به عنوان نسل آینده، خلق و عرضه معنا، عظیم ترین سرچشمه ایجاد تمایز در ارزش های پیشنهادی است و در پی بافتن این ارزش ها در تار و پود فرهنگ سازمانی و فرهنگ اجتماعات بزرگ تر خود هستیم.
ما در عین به رسمیت شناختن روایت های متعدد در زمینه آسیب شناسی های صورت گرفته پیرامون مصائب مملکتی و منطقه ای، باور داریم که مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در وهله نخست آبشخور نارسایی های مدیریتی و ناشی از نا کارآمدی مدیران گونان در این زمینه هاست که ریشه های بسیار عمیق تاریخی و اجتماعی دارد. بنا بر اعتقاد ما، بزرگ ترین ارزش افزوده برای یک کسب و کار و در نهایت برای جامعه را مدیران و کارشناسان مدیریت می توانند ایجاد نمایند؛ بنابراین درک درست و واقعی از مفاهیم مدیریت و تطبیق بومی و اقتضایی محتواها و ساختار ها، می تواند ضریب آزمون و خطاهای بیهوده این شرکت ها و سازمان ها را پایین آورده و امکان بهره برداری حداکثری از منابع را محقق کند و در نهایت تجربه های بهتری را برای ما و خانواده های مان ایجاد و راه حل های خروج از مشکلات تاریخی دامن گیر ما را تولید نماید. اطمینان ما این است که ایران به واسطه جمعیت مناسب، منابع غنی و ریشه های میراثی عمیق می تواند و می بایست تاثیر بسزایی در پیشرفت نوع بشر در راستای دستیابی به اهداف متعالی اش داشته باشد.
حرکت صادقانه آوین در برطرف سازی مشکلات مدیریتی در حوزه های فردی، کسب و کار های انتفاعی و سازمان های غیر انتفاعی، فارغ از انتظار درآمد زایی خواهد بود. جبران عقب افتادگی های دانشی و رسیدن به مرز دانش مدیریت در سطح جهانی در گام نخست و در گام های عمیق تر اهتمام به تولید محتوای خودی و استخراج بینش های مدیریتیِ بومی، تمرکز فعالیت های آوین را در بر خواهد داشت. برای ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود. امید است ما و همراهانمان طلایه داران شکوفایی در جوامع خود و پیشگامانی برای فردا باشیم.

درباره شرکت مشاوره مدیریت آوین

استفاده مناسب از خدمات بازاریابی باعث ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری و درآمد بیشتر برای سازمان خواهد شد. ما در آوین با گرداوری تعدادی از متخصصان فروش و … ادامه >

اطلاعات تماس
اطمینان از خرید

تمامی حقوق برای شرکت مشاوره  مدیریت آوین محفوظ می باشد.