گروه مشاوره مدیریت آوین

محتواهای تخصصی آوین

بازاریابی خدمات و شناخت پیجیدگی های آن

بازاریابی خدمات و شناخت پیجیدگی های آن

یک کسب و کار خدماتی به ما مراجعه کرد و استراتژی گسترش بازارش را برای ما شرح داد. چالش هایی که در بازاریابی خدمات وجود دارد را در کنار داستان ما و این مشتریمان در نوشته زیر می خوانید.

Admin
به 2022-10-26
استفاده از تکنیک استنباط استعاره زالتمن در عمل

استفاده از تکنیک استنباط استعاره زالتمن در عمل

شرکت های بسیاری از تکنیک ZMET برای طراحی و توسعه کمپین های بازاریابی و کشف ایده های جدید برای طراحی محصولات بهره برده اند

Admin
به 2022-10-26
شناخت رفتار مصرف کننده چگونه باعث افزایش فروش می شود؟

شناخت رفتار مصرف کننده چگونه باعث افزایش فروش می شود؟

داستان یکی از پروژه های آوین که ما در آن، با استفاده از مفاهیم شناخت رفتار مصرف کننده توانستیم به افزایش فروش مشتری کمک کنیم.

Admin
به 2022-10-25
چگونگی رقابت در بازارهای در حال ظهور

چگونگی رقابت در بازارهای در حال ظهور

Elementor #3119 ادامه AdminSeptember 14, 2022 اولین پست وبلاگ ادامه AdminSeptember 14, 2022 If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law. ادامه AdminJanuary 23, 2021 Load More

Admin
به 2022-09-14
بازاریابی خدمات و شناخت پیجیدگی های آن

بازاریابی خدمات و شناخت پیجیدگی های آن

2022-10-26 داستان پروژه های ما

یک کسب و کار خدماتی به ما مراجعه کرد و استراتژی گسترش بازارش را برای ما شرح داد. چالش هایی که در بازاریابی خدمات وجود دارد را در کنار داستان ما و این مشتریمان در نوشته زیر می خوانید.

ادامه
استفاده از تکنیک استنباط استعاره زالتمن در عمل

استفاده از تکنیک استنباط استعاره زالتمن در عمل

2022-10-26 کمپین های تبلیغاتی

شرکت های بسیاری از تکنیک ZMET برای طراحی و توسعه کمپین های بازاریابی و کشف ایده های جدید برای طراحی محصولات بهره برده اند

ادامه
شناخت رفتار مصرف کننده چگونه باعث افزایش فروش می شود؟

شناخت رفتار مصرف کننده چگونه باعث افزایش فروش می شود؟

2022-10-25 داستان پروژه های ما

داستان یکی از پروژه های آوین که ما در آن، با استفاده از مفاهیم شناخت رفتار مصرف کننده توانستیم به افزایش فروش مشتری کمک کنیم.

ادامه
Choose Your Plan

Flexible Pricing Plan

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.