گروه مشاوره مدیریت بازاریابی

ما به رشد درآمد کسب و کارها کمک می کنیم

بهره وری و اثربخشی فعالیت های بازاریابی و فروش

حفظ سود

حفظ سود

برنامه های وفاداری مشتریان، بهبود ارزش برند، بهبود جایگاه رقابتی در بازار، ایجاد شبکه ای از ارتباطات

افزایش سود

افزایش سود

بهبود تجربه مشتری، افزایش درآمد زایی از مشتریان موجود، قیمت گذاری داینامیک، ایجاد ارزش های جدید

ایجاد سود

ایجاد سود

جذب مشتریان جدید، استفاده از منابع موجود برای ورود به بازارهای جدید، گسترش بازارهای موجود

خدمات مشاوره آوین

شبکه ای از متخصصان حوزه های مختلف بازاریابی و مدیران با تجربه تشکیل داده ایم تا بتوانیم هنگام ورود به یک کسب و کار تغییرات ملموسی در رشد پایدار و افزایش سودآوری  آن ها داشته باشیم

ممیزی سازمان

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

ممیزی سازمان

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

ممیزی سازمان

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

ممیزی سازمان

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

ممیزی سازمان

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

ممیزی سازمان

سازمان فروش و بازاریابی شما را از جهات مختلف ارزیابی می کنیم

ممیزی فروش و بازاریابی

توضیحات بیشتر

ما متخصص رقابت هستیم

بیایید در کنار هم رهبری بازارهایمان را بدست آوریم

جدیدترین مقالات

تحلیل ها، یافته ها، اخبار و نوشته های همکاران ما پیرامون مباحث بازاریابی و فروش را می توانید از قسمت بینش های آوین دنبال کنید