پرش لینک ها

راه‌حل‌های آوین

مرکز فوق تخصصی ارزیابی کسب‌و‌کار

ارزیابی کلی کسب‌و‌کار

ارزیابی اهداف، استراتژی و برنامه های اجرایی

ارزیابی موقعیت

بررسی دقیق و همه جانبه از مشکلی که با آن مواجه اید

ارزیابی فرصت

ارزیابی فرصت های پیشرو برای توسعه و رشد کسب‌و‌کار

ما عاشق بحث پیرامون مسائل و مشکلات کسب‌و‌کارها هستیم. اگر با چالشی در کسب‌و‌کارتان مواجه‌اید به ما پیام دهید یا با ما تماس بگیرید.

راهنماهای

اختصاصی آوین

راهنماهایی عملیاتی برای مدیران جهت ارزیابی بازدهی و بهره‌وری سازمان‌ها

مزایای همکاری با ما

شناخت عمیق ازدرون و بیرون سازمان

افزایش سرعت نفوذ در بازار

بهبود عملکرد سازمان

افزایش سودآوری

افزایش نوآوری

بهینه سازی هزینه ها

گردآوری سوابق شرکت

تحقیقات و آزمون‌های تخصصی

ارائه نتایج ارزیابی به سهامداران

سوالات متداول

چند نکته مهم

بسته به نوع صنعت و بازاری که در آن رقابت می کنید متفاوت است. دوره های ارزیابی می تواند فصلی، شش ماهه یا یکساله باشد. پیشنهاد می شود که حداقل یکبار در سال ارزیابی توسط مجموعه ای بیرون از سازمان داشته باشید. در صورتی که تمایل به ارزیابی بیرونی ندارید کارگروهی مشخص از درون سازمان را مسئول ارزیابی‌های دوره‌ای کنید.

تقلید ساده از روش‌ها، تکنیک‌ها، استراتژی‌ها و اساسا شیوه‌ی رقابت دیگران نمی تواند برای شرکت ها موفقیت آمیز باشد چرا که سازمان ها تفاوت های ماهوی نسبت به هم دارند که مسیر موفقیت هر کدام را متفاوت می کند. باید با شناخت عمیق ظرفیت ها و قابلیت های سازمان و با بررسی عملکرد رقبای موفق در سطح ایران و جهان مسیر مختص سازمان را استخراج کرد. گزارش نهایی ارزیابی آوین این مسیر را برای سازمان شما مشخص می کند.

ما خود را برای یاری رساندن به سازمان های بزرگ و کوچک آماده کرده ایم و از آنجایی که معتقدیم مشتریان ما نیز بدنبال موفقیت سازمان خود هستند برای اطمینان خاطر آن ها خدمات خود را گارانتی کرده ایم. به این معنی که اگر مشتری از نتیجه خدمات ما راضی نباشد تمامی وجه پرداختی بازگشت داده خواهد شد.

ما عاشق بحث پیرامون مسائل و مشکلات کسب‌و‌کارها هستیم. اگر با چالشی در کسب‌و‌کارتان مواجه‌اید به ما پیام دهید یا با ما تماس بگیرید.

اعتمادتان را قدر می دانیم.
نوشته ها و مقالات

بینش‌های آوین

آخرین یافته های خود را از فضای کسب‌و‌کار ایران و همچنین نمونه های موفق جهانی ارائه می کنیم.

برای بهینه سازی تجربه شما در وبسایت آوین از کوکی استفاده می کنیم.