پرش لینک ها

کلیات ارزیابی کسب‌و‌کارها

از آنجاییکه پروژه های ما همه جانبه هستند، ما بر حسب نیاز برای مذاکرات نیز نیروهای خودمان را می فرستیم.

آوین بیشتر از اینکه یک گروه مشاوره مدیریت باشد یک گروه توسعه‌ی کسب و کار است. گروه‌های توسعه کسب‌وکار علاوه بر خدمات معمول گروه های مشاوره مدیریت، در زمینه اجرای برنامه های خود نیز حضور دارند. البته که تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.

ما درخواست هایی را قبول می کنیم که در آن یک کسب‌وکار مستعد ببینیم که طبق بررسی های خودمان فرصت رشد و توسعه در آینده را خواهد داشت.

بواسطه ی شرکایی که داریم در برخی پروژه ها نیز تامین مالی انجام می دهیم 

عملکرد سازمان ابتدا با رقبای مختلف در سطح ایران و سپس با نمونه های موفق خارجی مقایسه می گردد. اما مهمتر از این دو مورد، بر حسب شناخت کارشناسان آوین از صنایع و سازمان های مختلف، عملکرد سازمان با ظرفیت بالقوه خودش مقایسه می گردد.

از آنجا که ارزیابی ما سیستماتیک و همه‌جانبه است به تمامی اطلاعات مالی و عملکردی سازمان نیاز داریم، اعم از هزینه ها و درآمدها. ضمنا باید امکان دسترسی به تمامی افراد و واحدها برای تیم کارشناسان ما وجود داشته باشد. 

فرآیند همکاری

بعد از تایید درخواست، ما نقشه کلی راه را تعیین می کنیم و به صورت اختصاصی برای آن پروژه خدمات مورد نیاز را تعریف و پشتبانی لازم را مهیا می کنیم.

هزینه خدمات

بر حسب پروژه های مختلف متفاوت است و معمولا بیشتر از بازار مشاوره ایران. اما درآمد ما کاملا به نتایج ملموس کارمان ارتباط دارد. ما قسمتی از ارزشی که خودمان در آن مجموعه خلق می کنیم را به عنوان دستمزد تعیین می کنیم.

گارانتی خدمات آوین

گارانتی خدمات آوین به این شکل است که در پایان مدت قرارداد، در صورتی که مشتری از خدمات ما رضایت نداشته باشد تمامی وجه پرداختی به ایشان بازگردانده می شود. 

این گارانتی هیچ‌گونه شروطی ندارد و هر دلیلی یا علتی از جانب مشتری پذیرفته می گردد.

 

اول اینکه ما عاشق کارمان هستیم و معتقدیم که بعد از سال‌ها توانستیم خدمتی طراحی کنیم که مدیران سازمان ها بخوبی از آن استقبال می کنند و در فرآیند انعقاد قرارداد بی‌شک شرکت هایی را حاضر به همکاری می شویم که اشتیاق پیشرفت و توسعه را در آن ها ببینیم. با این تفاسیر نگرانی از اعلام این گارانتی نداریم و برای اطمینان خاطر به مشتریانمان این تعهد را پذیرفتیم.

حفظ داده‌های مشتریان آوین

بسته به نوع صنعت و میزان اعتبار اطلاعات و داده های شرکت هایی که افتخار همکاری با آن ها را خواهیم داشت، مدت زمانی تعیین می شود که بعد از اتمام قرارداد آوین با شرکت مذکور در طی آن مدت آوین پیشنهاد همکاری رقبای مستقیم این شرکت ها را نخواهد پذیرفت. این زمان از یک تا پنج سال متغیر می باشد و در ابتدای همکاری در قرارداد آورده خواهد شد.

علاوه بر مباحث فنی که با هزینه‌ی بسیار در مورد مکان و شیوه‌ی نگهداری اطلاعات صورت می گیرد. اطلاعات شرکت ها درجه بندی می شوند و دسترسی به آن ها برای کارشناسان آوین براحتی صورت نمی پذیرد. ضمنا یکی از مهمترین مولفه های جذب افراد در آوین تهعد و شخصیت آن ها بوده است.

This website uses cookies to improve your web experience.