پرش لینک ها
معرفی

امین نیک زاد

من امین نیک زاد هستم. از وقتی که خودم را شناختم، وضعیت و شرایط دیگران برایم مهم بود. همیشه آرزو داشتم که تمام جامعه در خوشی و راحتی باشد. اما متاسفانه در بیرون، شرایط جامعه پر از فقر و نداری بود. جزو دانش آموزان نسبتا موفق بودم و در کنکور توانستم به دانشگاه صنعت نفت راه یابم. اما مهندسی نفت، چیزی نبود که با خواسته های من مطابق باشد به همین دلیل، در آزمون ارشد مدیریت کسب‌و‌کار شرکت کردم و در این رشته پذیرفته شدم. از آن زمان تاکنون کسب‌و‌کارها و مواجهه با چالش های آنان در مسیر پیشرفت کار هر روزه من شده است. من فکر می کنم کشوری که کسب‌وکارهای موفقی داشته باشد، به طبع آن مردم شاد و ثروتمندی نیز خواهد داشت. به امید شادی و بهروزی نوع بشر به خصوص در جغرافیای ایران  

ساختارفراوان بیاید که لورم اپسیم

Their business to develop successful digital ideas and strategies that engage and convert significant, targeted traffic develop successful digital ideas and strategies that engage and convert significant, targeted traffic.

We embrace holistic development and support for the aim of being a first-choice employer within our sectors.

Our process applies techniques from a variety of disciplines distinction in detail and gives careful attention.

Their business to develop successful digital ideas and strategies that engage and convert significant, targeted traffic develop successful digital ideas and strategies that engage and convert significant, targeted traffic.

We embrace holistic development and support for the aim of being a first-choice employer within our sectors.

تماس با

امین نیک زاد

بسیار خوشحال خواهم شد که طرف مشورت باشم برای پروژه های مدیریتی پر چالش. مواجهه با چالش‌های کسب‌وکارها مثل حل معما لذت بخشه.

ایمیل مستقیم

Nikzad@avin.solutions

تماس مستقیم

۷۰۳۸ ۴۳۸ ۹۱۲ (۹۸)

This website uses cookies to improve your web experience.