پرش لینک ها

گروه توسعه کسب و کار آوین

۱۰ ویژگی مهم برای کارآفرینی

ویژگی‌های کارآفرین‌ها شامل خلاقیت، هوش تجاری، پایداری روحی، دانش و توانایی تصمیم‌گیری با اعتماد به نفس بالا، استقامت، هم‌فکری و هم‌کاری، ارتباطات عالی، توانایی حل مسئله، تصمیم‌گیری سریع و موشکافی ، کارآیی و بهبود است. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که کارآفرینان بتوانند موفقیت خود را در حوزه‌های مختلف، شامل تجارت،…
This website uses cookies to improve your web experience.