پرش لینک ها

مدل کسب و کار: از ایده اولیه تا مدل کسب و کار

قسمت اول

ویدئوی زیر را از مجموعه ویدئو های آموزشی شرکت STRATEGYZER برای شما انتخاب کرده ایم. این شرکت با تمرکز بر طراحی مدل کسب و کار، ابزار هایی کاربردی برای درک مشتریان، طراحی ارزش های پیشنهادی برتر و انتخاب مدل کسب و کار مناسب ارائه می دهد.

ویدئویی که مشاهده خواهید نمود، اولین قسمت از آموزش های سریالی این شرکت در زمینه طراحی مدل کسب و کار است. این ویدئو در طی داستانی جذاب و قابل لمس، شما را با خود همراه می کند و دلایل نیاز به یک مدل کسب و کار را با زبانی ساده و گیرا بیان می کند. شما با مشاهده این ویدئو تفاوت یک ایده کسب و کار را با مدل کسب و کار خواهید آموخت و ضرورت طراحی مدل کسب و کار را به خوبی درک خواهید کرد.

This website uses cookies to improve your web experience.